Seek Peace and Pursue it! אתר הצילום של יאיר גיל - צלם עצמאי

צילומים מהפגנות, משמרות מחאה, עצרות ומצעדים למען שלום, צדק חברתי וחינוך ראוי, בצילום בלתי תלוי. 

 

ביקור יו"ר אירגון המורים העל יסודיים, רן ארז, בהפגנת המורים במרכז הכרמל

 חיפה 11.11.2007

(שבוע ויום אחרי העצרת השתיים עשרה לראש הממשלה רבין, בתל אביב

בשבוע הבא עצרת המונים למען החינוך בישראל)

צילום יאיר גיל  ©  Photo by Yair Gil

רן ארז בביקורו אצל המורים השובתים למען השיפורים הדרושים במערכת החינוך בישראל. רחבת הסינמטק, ליד בית הכט, מרכז הכרמל, חיפה 11.11.2007

 

רן ארז בביקורו אצל המורים השובתים למען השיפורים הדרושים במערכת החינוך בישראל. רחבת הסינמטק, ליד בית הכט, מרכז הכרמל, חיפה 11.11.2007

 

מאבק המורים השובתים: מרכז הכרמל ליד האודיטוריום והסימנטק החיפאי, 11.11.2007 ונשאלת השאלה עד מתי

שלמה וינברג וחזי ברטל משקיפים על המורים השובתים בעת ביקורו של יור ארגון המורים רן ארז. מרכז הכרמל, חיפה. 11.11.2007.

רן ארז בביקורו אצל המורים השובתים למען השיפורים הדרושים במערכת החינוך בישראל. רחבת הסינמטק, ליד בית הכט, מרכז הכרמל, חיפה 11.11.2007

 

רן ארז בביקורו אצל המורים השובתים למען השיפורים הדרושים במערכת החינוך בישראל. רחבת הסינמטק, ליד בית הכט, מרכז הכרמל, חיפה 11.11.2007

 

"יולי יולי מה עשו לי, את ההשכלה לקחו לי".   סיסמא

מורים משתמשים בכלי הדמוקרטי העומד לרשותם 12.11.2007

מורים מפגינים  9.11.2007   מורים מוחים 7.11.2007    מורים שובתים 5.11.2007 

 

עד מתי?

 

 

צילומים מהעצרת השנתית לציון יום השנה השניים-עשר לרצח ראש הממשלה רבין. שלישי בנובמבר 2007 

 

 

Seek Peace and Pursue it! אתר הצילום של יאיר גיל - צלם עצמאי

צילומים מהפגנות, משמרות מחאה, עצרות ומצעדים למען שלום, צדק חברתי וחינוך ראוי, בצילום בלתי תלוי. 

גזומבה פיקצ'רס - GeZoomBa.com PICTURES, צילום Documentaries and Visuals הפקת צילום, סטילס ווידאו; תיעוד ויצירת טקסטים חזותיים; שיחות וסיפורים על צילום

 

D    o    c    u    m    e    n    t    a    r    y

Photographs in this site were taken by Yair Gil, © 2000-2007, All rights reserved. For high resolution images please contact me:  yg100@walla.co.il

 

eXTReMe Tracker