Seek Peace and Pursue it! Photography by Yair Gil אתר הצילום של יאיר גיל: צילומים מהפגנות, משמרות מחאה, עצרות ומצעדים למען שלום, צדק חברתי, שכר הוגן וחינוך ראוי, בצילום בלתי תלוי

טיפול מסור בחפץ חשוד בעיר נשר בין 08:45 ל10:30: 17.4.2008

צילומים יאיר גיל 2008

 

חפץ חשוד 17.4.2008 נשר

 

חפץ חשוד 17.4.2008 נשר  חפץ חשוד 17.4.2008 נשר

 

משטרה ורובוט - חפץ חשוד 17.4.2008 נשר

 

רובוט משטרתי - חפץ חשוד 17.4.2008 נשר

 

טיפול בחפץ חשוד 17.4.2008 נשר

 

חפץ חשוד 17.4.2008 נשר

 

חבלן משטרה וחפץ חשוד 17.4.2008 נשר

 

חפץ חשוד 17.4.2008 נשר

 

חפץ חשוד 17.4.2008 נשר

 

חפץ חשוד 17.4.2008 נשר

 

מכרזים לבניית 100 יחידות דיור בהתנחלויות, ללא דיון ציבורי -

 האמנם? האם ממשלת ישראל הפכה כלי שרת בידי מועצת יש"ע? (א. פינס 18.4.2008). כנראה. שכבר מזמן, כן.

דיווח YNET

עדויות מחברון: חנקנו פלסטינים עד עילפון דיווח ynet 18.4.2008

נשים בשחור בחיפה, 18.4.2008 דיווח YairGil.com

 

yg100@walla.co.il

 

    טופס התקשרות     

Contact Form

 

Seek Peace and Pursue it! Photography by Yair Gil אתר הצילום של יאיר גיל: צילומים מהפגנות, משמרות מחאה, עצרות ומצעדים למען שלום, צדק חברתי, שכר הוגן וחינוך ראוי, בצילום בלתי תלוי

 

CAJE 33   CAJE 33

 

כנס חיפה לאחריות חברתית. של מי האחריות הזאת - המדינה, החברה האזרחית, המגזר העסקי:
מי אחראי ל
צדק החברתי בישראל?   Haifa Conference for Social Responsibility 2008

מעורבות חברתית בפעולה / מבחר צילומים משבע השנים האחרונות

 

 

eXTReMe Tracker