Seek Peace and Pursue it! Photography by Yair Gil  אתר הצילום של יאיר גיל: צילומים מהפגנות, משמרות מחאה, עצרות ומצעדים למען שלום, צדק חברתי, שכר הוגן וחינוך ראוי, בצילום בלתי תלוי

צילומים ממצעד הגאווה שהתקיים בחיפה 19.6.2008

Gay Day Pride Parade, Haifa June 2008

צילום - יאיר גיל  ©  לתגובות / הזמנות: Contact Form

חברת מועצת העיר חיפה, עדנה זרצקי - טולדנו נאמה לפני החוגגים בגן האם

 

חברת מועצת העיר חיפה, עדנה זרצקי - טולדנו נאמה לפני החוגגים בגן האם

חברת מועצת העיר חיפה, עדנה זרצקי - טולדנו נאמה לפני החוגגים בגן האם

 

 

ההפגנה הנגדית כללה ססמאות כמו "חיות לגן חיות", "בהמות" והסתמכה על אלוהים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גאווה 2007 בחיפה

 

Seek Peace and Pursue it! Photography by Yair Gil  אתר הצילום של יאיר גיל: צילומים מהפגנות, משמרות מחאה, עצרות ומצעדים למען שלום, צדק חברתי, שכר הוגן וחינוך ראוי, בצילום בלתי תלוי

 40 שנה למלחמת ששת הימים. מדשאת ההפגנות, מאחורי העץ, אוניברסיטת חיפה 11.6.2007.

 

 40 שנה למלחמת ששת הימים. ארבעים שנה לכיבוש.     תל אביב 9.6.2007

40 Years of Occupation - Tel Aviv, June 9th 2007

 

 40 Years of Occupation - Women in Black Vigil in Haifa June 8th 2007  

 משמרת נשים בשחור במלאת 40 שנה למלחמת ששת הימים, חיפה 8.6.2007  

 

40 שנה למלחמת ששת הימים, חיפה 5.6.2007

 

הוטנטוט - לזכר המייסדת דורית מנטל