Seek Peace and Pursue it! Photography by Yair Gil תחרות ג'ודו בינלאומית בהיכל הספורט ברוממה, 28.6.2008 חיפה  אתר הצילום של יאיר גיל: צילומים מהפגנות, משמרות מחאה, עצרות ומצעדים למען שלום, צדק חברתי, שכר הוגן וחינוך ראוי, בצילום בלתי תלוי

תחרות ג'ודו בינלאומית בהיכל הספורט ברוממה, 28.6.2008 חיפה

צילומים - © 2008  יאיר גיל  Photos by Yair Gil

פסטיבל ג'ודו למען השלום  2008  Judo for Peace Festival

פסטיבל ג'ודו למען השלום 2008 Judo for Peace Festival

 

פסטיבל ג'ודו למען השלום 2008 Judo for Peace Festival

 

 

 

 

פסטיבל ג'ודו למען השלום 2008 Judo for Peace Festival

 

 

 

פסטיבל ג'ודו למען השלום 2008 Judo for Peace Festival

 

פסטיבל ג'ודו למען השלום 2008 Judo for Peace Festival

 

 

 

 

פסטיבל ג'ודו למען השלום 2008 Judo for Peace Festival

 

 

 

 

 

 

 

פסטיבל ג'ודו למען השלום 2008 Judo for Peace Festival

 

 

 

 

 

פסטיבל ג'ודו למען השלום 2008 Judo for Peace Festival

 

 

 

סיכוי לצעירים - ספורט לצפון

 

 

 

צילומים - © 2008  יאיר גיל  Photos by Yair Gil

Seek Peace and Pursue it! Photography by Yair Gil תחרות ג'ודו בינלאומית בהיכל הספורט ברוממה, 28.6.2008 חיפה  אתר הצילום של יאיר גיל: צילומים מהפגנות, משמרות מחאה, עצרות ומצעדים למען שלום, צדק חברתי, שכר הוגן וחינוך ראוי, בצילום בלתי תלוי

 

 

eXTReMe Tracker