הארת שוליים - בשולי עצרות גדולות ומתוך הפגנות קטנות - תערוכת צילומים של יאיר גיל

דברי פתיחה חדוה ישכר, מחברת הספר אחיות לשלום: קולות בשמאל הפמיניסטי, הוצאת רסלינג, 2003

Images from the Margins - From the Periphery of Mass Demonstrations and from

the Center of Small Rallies - Photographs by Yair Gil

Opening remarks: Hedva Isachar author of Sisters in Peace: Feminist Voices of the Left,  Resling, 2003

 Hottentot Gallery in Haifa - until Sep. 20th גלריה הוטנטוט בחיפה - עד 20 בספטמבר 2003
מבחר צילומים   -    selected works  -  על התערוכה about the exhibition

 

אתר התערוכה מציג חלק קטן מהצילומים המוצגים בה

e-mail yairgil@hotmail.com

 

חדש - הארת שוליים 2:  פעילים חברתיים 2004

 

ל ה ו ט נ ט ו ט   to HOTTENTOT

www.yairgil.com

עדכון אחרון - 13 בספטמבר 2004 Last Update - Sep 13