Seek Peace and Pursue it! אתר הצילום של יאיר גיל - צלם עצמאי

צילומים מהפגנות, משמרות מחאה, עצרות ומצעדים למען שלום, צדק חברתי וחינוך ראוי, בצילום בלתי תלוי. 

 

הפגנת תלמידים ומורים במרכז זיו, בחיפה 2.11.2007 (יום הצהרת בלפור)

למען שיפור שכרם ותנאי עבודתם

צילום יאיר גיל  ©  Photo by Yair Gil

מורים ותלמידים מפגינים בחיפה, 2.11.2007: מהמסרים עולות טענות קשות נגד שרת החינוך תמיר שלא מתאמצת בצורה מספקת - ואינה מביאה את השביתה ל סיום

 

 

תצלם אותנו שנצא בר רפאלי! אני משתדל. יצא כמעט!

 

 

 

 מלימור לבנת השרה הקודמת לא היו ציפיות - מיולי תמיר השרה הנוכחית יש ציפיות, ועוד איך!

ההפגנה הזו מתקיימת מידי יום באותו המקום, בין שמונה לתשע בבוקר. תלמידים ומורים למען אותה המטרה.

ולי יולי מה עשו לי, את ההשכלה לקחו לי".   סיסמא

חתימה על עצומת המורים לשרת החינוך תמיר. האם תחרוץ את דין החינוך ? ימים יגידו

חתימה על עצומת המורים לשרת החינוך תמיר

 

עד מתי?

 

הפגנת מורים מול משרד החינוך בקרית הממשלה בחיפה  25.10.2007

 

Seek Peace and Pursue it! אתר הצילום של יאיר גיל - צלם עצמאי

צילומים מהפגנות, משמרות מחאה, עצרות ומצעדים למען שלום, צדק חברתי וחינוך ראוי, בצילום בלתי תלוי. 

גזומבה פיקצ'רס - GeZoomBa.com PICTURES, צילום Documentaries and Visuals הפקת צילום, סטילס ווידאו; תיעוד ויצירת טקסטים חזותיים; שיחות וסיפורים על צילום

 

D    o    c    u    m    e    n    t    a    r    y

Photographs in this site were taken by Yair Gil, © 2000-2007, All rights reserved. For high resolution images please contact me:  yg100@walla.co.il

 

eXTReMe Tracker