תנ"ך לבגרות עם המורה לתנ"ך עמוס אוזר: סיכומים ופרשנויות

 

מיקוד קיץ 2007 - לחצו כאן

 

תנ"ך לבגרות על-פי תכנית הלימודים החדשה - 2 יח"ל  תכן העניינים

 

 אמנם התנ"ך הוא אותו התנ"ך, אבל תוכנית הלימודים החדשה שונה מן התוכנית הישנה בעניינים רבים. ההבדל העיקרי (מבחינת ראותו של התלמיד) הוא שבעוד שבתוכנית הישנה הלימוד נעשה על-פי רצף הפרקים (לדומא: שמות י"ט – כ"ג, מלכים ב' י"ז – כ"ה וכו'), הרי הלימוד בתוכנית החדשה הוא על-פי נושאים ותת-נושאים. לכן הסיכומים שתמצאו כאן אינם של פרק בודד, אלא כל סיכום מכיל תת-נושא של נושא גג מסוים. אם בסיכומים של התוכנית הישנה השתדלנו לתחום כל פרק לדף A 4  אחד, הרי כאן  מרבית הסיכומים ארוכים יותר.

 

כמו בעבר, כל סיכום מכיל את הנושאים העיקריים בקטע הנלמד ומעט הסברים מילוליים. הדגש הושם בעיקר על עניינים ערכיים, מוטיבים אופייניים, תפישות מקראיות שונות וכמובן הדרכה לקריאה של הטקסט בעין ביקורתית ובראש פתוח. בהתאם לנהוג בבחינות הבגרות מהשנים האחרונות, שמנו דגש נוסף והוא על השוואה בין טקסטים שונים, הן מתוך המקרא עצמו והן ממקורות חוץ-מקראיים.

 

תוכנית הלימודים לבגרות ב-2 יחידות לימוד כוללת את נושא הגג לכיתה י' הנקרא מלכים ונביאים  ואילו בכיתות י"א – י"ב יש ללמוד את הנושא סיפורי הראשית, שהוא נושא חובה, ובנוסף יש לבחור שלושה מתוך חמישה נושאים שונים. בינתיים תוכלו למצוא כאן את הנושא לכיתה י' ושניים מהנושאים האחרים. במשך הזמן נוסיף גם את הנושאים האחרים.

 

צוות המורים לתנ"ך, תשס"ה                     ההמשך מכאן

לתור מוטור

  

תוכן העניינים

מלכים ונביאים (נושא גג לכיתה י')   

      תקופת שלמה    

      פילוג הממלכה       

      סיפורי אליהו   

     סיפורי אלישע 

     חורבן שומרון  

     מסע סנחריב  

     חטאי מנשה         

     הרפורמה של יאשיהו

     שנותיה האחרונות של יהודה  

     מלכים ונביאים – חוק    

     מזמורים: תהילים קכ"ב  

     נבואה: ירמיהו 

חוק וחברה במקרא  (נושא בחירה)

מבוא

מקור החוק, מטרתו והיקפו

חוקי משפחה

הגנה וסעד לחלשים, שמיטת חובות.

עבד ואמה עבריים

פלילים – רצח והריגה

פלילים – חוקי שור וחוקי מלחמה

 

 

 

 

 

חורבן גלות וגאולה  (נושא בחירה)

מבוא: סיפור החורבן והגלות

תגובות על החורבן והגלות

גורל שארית הפליטה בארץ

התקוות לגאולה בקרב עולי בבל

שיבת ציון - עזרא

שיבת ציון – נביאי בית שני

שיבת ציון – נחמיה, תהילים

 

 

 

 

 

עלילות הראשית (נושא חובה)

סיפור הבריאה הראשון

בראשית ב' 4 – ג': סיפור הבריאה השני וסיפור גן העדן

התפתחות התרבות האנושית

סיפור המבול

הסיפור על מגדל בבל

 

נביאים ונבואה (נושא בחירה)

המאבק לחברה מוסרית – ערך מרכזי בנבואה

המוסר מכריע את גורל העם

המוסר מכריע את גורל ההנהגה

מוסר ופולחן

האידיאל המוסרי לעתיד

 

ההמשך מכאן

לאתר התנ"ך משנת תשס"ד

 

Google

 

 

 

 

 

האתר הזה מתארח בהוטנטוט

  UnDer   ConStrUctiOn  

 

 

כנס חיפה לאחריות חברתית. של מי האחריות הזאת - המדינה, החברה האזרחית, המגזר העסקי:
מי אחראי ל
צדק החברתי בישראל?   Haifa Conference for Social Responsibility 2008

מעורבות חברתית בפעולה / מבחר צילומים משבע השנים האחרונות

 

 

 
 

   כרמל זבולון