בגרות בתנ"ך 2009-10 - סיכום שיעורים, פרשנות והסברים מאת המורה הותיק עמוס אוזר

תנ"ך לבגרות - בגרות בתנ"ך עם המורה עמוס אוזר

  סיכומים פרשנות ביאורים ותובנות לרווחת תלמידי ישראל והסביבה

פרקי תכניות הלימודים: תכן העניינים מקושר לבלוג תנ"ך לבגרות

 

מלכים ונביאים
 

מבוא לספר מלכים

שלמה ומלכת שבא

פילוג הממלכה המאוחדת

סיפורי אליהו

גלות ישראל הראשונה

חורבן שומרון וגלות עשרת השבטים

מסע סנחריב

חטאי המלך מנשה

הרפורמה של יאשיהו

שנותיה האחרונות של ממלכת יהודה

עמוס, ישעיהו, ירמיהו

 

תגובות לחורבן ושיבת ציון

יחזקאל י"ח – השינוי בתורת הגמול

עזרא, חגי, ישעיהו

 

תגובות לחורבן ושיבת ציון – פרקי הרחבה

 

נבואה ונביאים

מבוא קצרצר

נביאי אמת ושקר

ספרות החכמה

החוק המקראי

החוק המקראי – פרקי הרחבה

 

ספר בראשית – סיפורי הבריאה

בריאת העולם – הסיפור הראשון

מיתוס הבריאה הבבלי אנומה אליש

בריאת העולם – הסיפור השני

סיפור גן העדן

קין והבל – התפתחות החברה האנושית

סיפור המבול

הסיפור על מגדל בבל

 

סיפורי אברהם

פרק י"ב – לך לך

פרק ט"ו – ט"ז – ברית בין הבתרים וגרוש הגר

פרק י"ח – הבשורה על הולדת יצחק

פרק כ"ב – עקידת יצחק

 

סיפורי יעקב

פרק כ"ה – הולדת יעקב ועשו ומכירת הבכורה

פרק כ"ז – יעקב גונב את הברכה

פרק כ"ט – ל' – יעקב, לאה ורחל והולדת 12 הבנים

פרק ל"ב – שינוי השם מיעקב לישראל

 

2015

עד כאן תכנית 2014 התשע"ד - בהצלחה ללומדים!

 

אתר הבגרות בתנ"ך נועד לרווחת תלמידי ישראל:

כמו פייסבוק (אפשר קישור?) - היה ונותר ותמיד ישאר חפשי

בתחתית כל סיכום יש מקום להשאיר תגובות ושאלות שהמעניינות שבהן יזכו לפרסום והתייחסות

 

מכאן מעתיקים עם ובלי רשות מזה שנים רבות

איכות הסביבה Haifa Pollution

 

בהמשך העמוד - חלק מההיסטוריה שלו: התכנים בהתאמה לשנים שחלפו:

 

תנ"ך לבגרות - בגרות בתנ"ך; סיכומים, פרשנות מקראית, ביאורים ותובנות לרווחת תלמידי ישראל והסביבה

תנ"ך לבגרות, שתי יחידות לימוד - מיקוד 2012     

מיקוד תשע"ב בתנ"ך לבגרות על פי התכנית החדשה והמעודכנת

 תוכן העניינים:

ספרי מלכים

*מבוא לספר מלכים

*פילוג הממלכה המאוחדת

*סיפורי אליהו

*חורבן שומרון וגלות עשרת השבטים

*מסע סנחריב

*חטאי המלך מנשה

*הרפורמה של יאשיהו

*שנותיה האחרונות של ממלכת יהודה

 

ירמיהו

פרקים: א', ז', י"ב 1 – 6, כ"ו, כ"ח, ל"א 1 – 19 (כל הפרקים בעמוד אחד ארוך)

 

יחזקאל

פרקים: י"ח, ל"ז (כל הפרקים בעמוד אחד ארוך)

 

ישעיהו

פרקים: מ' 1 – 16, מ"ה 1 – 7 (כל הפרקים בעמוד אחד ארוך)

 

עזרא שיבת ציון - תקופת הבית השני
פרק א' 1 – 7

 

איכה

פרק א'

 

איוב + קהלת

איוב, פרקים: א', ב', ג', ד', כ"ח, ל"ח, מ' 1 – 5, מ"ב (כל העסק בעמוד אחד ארוך)

 

קהלת, פרקים: א', ג', י"ב 8 – 14

 

החוק המקראי

מבוא לחוק המקראי

עשרת הדיברות ו"קריאת שמע"

שמות כ"א

הגנה וסעד לחלשים

החגים

ויקרא י"ט

דברים כ' – חוקי מלחמה (מעודכן)

 

בראשית – סיפורי הבריאה וסיפור גן העדן ()

פרקים:

א'  (),

ב' (סיפור הבריאה השני וסיפור גן העדן),

ג' (הפיתוי והגירוש מגן העדן),

ד' (קין והבל והתפתחות התרבות),

ו', ט', י"א 1 – 9, תהלים ח', ק"ד, משלי ח' 22 - 31

 

בראשית – סיפורי אברהם

פרקים: י (אברהם עולה) , ט"ו (ברית בין הבתרים) , ט"ז (גירוש הגר), י"ז (ברית המילה), י"ח (הבשורה),

י"ט (סדום ועמורה), כ"א (הגירוש השני של הגר), כ"ב (העקידה), כ"ג (מות שרה)

 

בראשית – סיפורי יעקב  (כל פרק קישור חדש)

פרקים: כ"ה 19 – 34, כ"ז, כ"ח, כ"ט, ל' 1 – 24, ל"ב

 

בראשית – סיפורי יוסף  (כל פרק קישור חדש)

פרקים: ל"ז, ל"ט, מ', מ"א, נ' 

 

פרקים: ל"ז, ל"ט, מ', מ"א, נ' 

 

 

החומר מעודכן לבגרות בתנ"ך 2012

מבואר ומעודכן עם פרשנות ותוספות

לרווחת תלמידי ישראל: כמו פייסבוק  - היה ותמיד ישאר חפשי - (תנו קישור מהפייס שלכם!)

בתחתית כל קישור יש מקום להשאיר תגובות ושאלות שהמעניינות שבהן יזכו לפרסום והתייחסות

 

זליגת הדימוי - התערוכה

 

מכאן והלאה, בהמשך העמוד עוד מההיסטוריה שלו: התכנים מהשנים שחלפו

אחד המיקודים האחרונים - מהתכניות הישנות (2009)

 

מלכים ונביאים:

מלכים א: ג', ח' 30-1, י"א, י"ב, ט"ז 33-23 י"ז, י"ח, י"ט, כ"א
מלכים ב': ב' 1 – 22, י"ז, כ"ב, כ"ג,, כ"ד, כ"ה. (בהשוואה לדברי הימים ב' ל"ג)

עזרא: א' 1 - 7.
ירמיהו: א', ב' 1 – 13, י"ב 1 – 6, ל"א 14 – 19, 26 - 35
דברים: י"ב 1 - 14
 

ישיבת הוטנטוט מתברכת ברבע מליון גולשים תאבי תנ"ך שכבר ביקרו כאן, ולפי ספירה אחרת כבר למעלה מחצי מליון שקדנים לבגרות. שאו ברכה - -


בראשית:
בריאה – גן עדן: א', ב', ג', תהילים ק"ד, סיפור הבריאה הבבלי "אנומה אליש"
התפתחות הציביליזציה: ד'
מבול: ו', ז', ח' ט'   סיפור המבול המסופוטמי "עלילות גלגמש".

חורבן גלות וגאולה:

סיפור החורבן והגלות: מלכים ב' כ"ד- כ"ה.
 (פרקים אלה נלמדו גם במסגרת "מלכים ונביאים")

התקווה לגאולה בקרב גולי בבל: יחזקאל ל"ז, ישעיה מ' 14-1.
שיבת ציון: עזרא א' 7-1, ג', חגי א', ישעיהו ס"ב, זכריה ד' 7-1, ח' 19-4, נחמיה א' ח'.

חוק וחברה במקרא:
גר יתום ואלמנה: שמות כ"ב 20 – 23, דברים י"ד 28 – 29, ט"ז 9 – 14, כ"ד 17 – 22, רות ב'
שמיטת קרקעות: שמות כ"ג 11-10.

שמיטת חובות: דברים ט"ו 6-1, נחמיה ה' 13-9, תקנת הפרוזבול. (משנה, שביעית, י', ג – ד)
 

רצח: בראשית ט' 5 – 7, ד' 8 – 16, שמות כ"א 12 – 14, 20 – 26, במדבר ל"ה 9 – 34
חוקי החיתים 1 - 4
חוקי מלחמה : דברים כ', כ"ד 5, כ"א 10 - 14
איסור לקיחת שוחד: שמות כ"ג 7 – 8, דברים ט"ז 19, ישעיהו א' 23, עמוס ה' 12, מיכה ג' 11,
תהילים ט"ו 5


המאבק לחברה מוסרית:
המוסר מכריע את גורל העם: עמוס  ד' 3-1,   ו' 1 – 7,   ח' 4 - 8 ישעיה ה' 1 - 17
המוסר מכריע את גורל ההנהגה: יחזקאל ל"ד 1 – 10, שמואל ב' י"ב 1 - 25
מוסר ופולחן: ישעיה א' 17-10, ירמיה ז' 15-1, 28-21, מיכה ו' 8-1.
המאבק לחברה מוסרית:

 

מיקוד 2007 היה כדלהלן:
מלכים ונביאים:
מלכים א: ג', ח' 30-1, י"א, י"ב, ט"ז 33-23.
מלכים ב': י"ז,     י"ח, י"ט 1 – 7, 32 – 37. (בהשוואה לדברי הימים ב' 1 – 8, 30)
כ"א,        כ"ב, כ"ג,      כ"ד, כ"ה.  (בהשוואה לדברי הימים ב ל"ג)
עזרא: א' 1 - 7.
ירמיהו: א', י"ב 6-1,      כ' 18-7, כ"ב 30-10,      כ"ח

בראשית:
בריאה – גן עדן: א', ב'ג' תהילים ק"ד, סיפור הבריאה הבבלי "אנומה אליש",     יחזקאל ל"א 11-1,
מבול: ו', ז', ח' ט'        סיפור המבול המסופוטמי "עלילות גלגמש".

חורבן גלות וגאולה:
סיפור החורבן והגלות: מלכים ב' כ"ד- כ"ה.
גורל שארית הפליטה בארץ: ירמיהו: מ"ב, מ"ג 1 - 7
התקווה לגאולה בקרב גולי בבל: יחזקאל ל"ז, ישעיה מ' 14-1.
שיבת ציון: עזרא א' 7-1, ג',      זכריה ד' 7-1, ח' 19-4,       נחמיה א' ח'.
הוטנטוט סי או איי אל

חוק וחברה במקרא:
מקור החוק, מטרתו והיקפו: שמות כ' 14-1, דברים ה' 18-6, ויקרא י"ט 18-1, דברים ו' 25-20. הפתיחה והחתימה של חוקי חמורבי.
שמיטת קרקעות: שמות כ"ג 11-10.
שמיטת חובות: דברים ט"ו 6-1, נחמיה ה' 13-9, תקנת הפרוזבול.
עבד ואמה עבריים: שמות כ"א 11-2, ויקרא כ"ה 46-39, דברים ט"ו 18-12,
מלכים ב' ד' 2-1,     ירמיה ל"ד 22-8*    נחמיה ה' 13-1,     חוק חמורבי 117, 282 (בתחתית העמוד)
רצח: בראשית ט' 5 – 7, ד' 8 – 16, שמות כ"א 12 – 14, 20 – 26, במדבר ל"ה 9 – 34
חוקי החיתים 1 - 4
איסור לקיחת שוחד: שמות כ"ג 7 – 8, דברים ט"ז 19, ישעיהו א' 23, עמוס ה' 12, מיכה ג' 11,
תהילים ט"ו 5

הוטנטוט סי או איי אל

המאבק לחברה מוסרית:
המוסר מכריע את גורל העם: עמוס ב' 16-6,   ד' 3-1,   ו' 1 – 7,   ח' 4 - 8     יחזקאל כ"ב 16-1 - (בתחתית הדף)
מוסר ופולחן: ישעיה א' 17-10, ירמיה ז' 15-1, 28-21, מיכה ו' 8-1.
האידיאל המוסרי לעתיד: ישעיהו י"א 1 - 9
 

  בית הוטנטוט מרכין ראש לזכר דורית מנטל, המייסדת של הוטנטוט

  דורית הייתה אשת שלום ופעילת זכויות האדם, אמנית בלב, בנפש ובמעש,

תומכת באמנים ובאמנות ובחופש, בעלה ירוק ובבעלי חיים, 

מקור השראה לציירים וצלמים ובעלת רעיונות אלטרנטיביים מקוריים.  יהי זכרה עמנו תמיד. 

 

כל סיכום מכיל את הנושאים העיקריים בקטע הנלמד ומעט הסברים מילוליים. הדגש הושם בעיקר על עניינים ערכיים, מוטיבים אופייניים, תפישות מקראיות שונות וכמובן הדרכה לקריאה של הטקסט בעין ביקורתית ובראש פתוח. בהתאם לנדרש בבחינות הבגרות מהשנים האחרונות, שמנו דגש נוסף והוא על השוואה בין טקסטים שונים, הן מתוך המקרא עצמו והן ממקורות חוץ-מקראיים.

גרסא חדשה ומשופרת;  תנ"ך לבגרות על פי תכנית הלימודים המעודכנת   (2006)

 

תוכנית הלימודים החדשה בתנ"ך – 2 יח"ל  הוטנטוט סי או איי אל

באתר שלפניכם תוכלו למצוא סיכומים של החומר הנדרש למבחן הבגרות בתנ"ך ברמה של 2 יח"ל, על-פי תוכנית הלימודים החדשה.
הלימוד בתוכנית החדשה הוא על-פי נושאים ותת-נושאים. לכן הסיכומים שתמצאו כאן אינם של פרק בודד, אלא כל קטע מהווה תת-נושא של נושא גג מסוים.
כל סיכום מכיל את הנושאים העיקריים בקטע הנלמד ומעט הסברים מילוליים. הדגש הושם בעיקר על עניינים ערכיים, מוטיבים אופייניים, תפישות מקראיות שונות וכמובן הדרכה לקריאה של הטקסט בעין ביקורתית ובראש פתוח. בהתאם לנדרש בבחינות הבגרות מהשנים האחרונות, שמנו דגש נוסף והוא על השוואה בין טקסטים שונים, הן מתוך המקרא עצמו והן ממקורות חוץ-מקראיים.
תוכנית הלימודים החדשה בתנ"ך כוללת את נושא הגג לכיתה י' הנקרא "מלכים ונביאים" ואילו בכיתות י"א - י"ב יש ללמוד את הנושא "סיפורי הראשית", שהוא נושא חובה, ובנוסף יש לבחור שלושה מתוך חמישה נושאים שונים.    הוטנטוט סי או איי אל
באתר תוכלו למצוא אפוא את הנושא לכיתה י', את נושא החובה ושלושה מנושאי הבחירה, אותם נושאים שאנו מלמדים בבית ספרנו: "חוק וחברה במקרא", "חורבן, גלות וגאולה" וכן "נבואה ונביאים".
כמובן שהסיכומים אינם מתיימרים להכיל את כל הכתוב בקטעי המקרא הנלמדים, ולכן הם אינם מהווים תחליף לשיעורים בכיתה, אלא תוספת ואמצעי עזר בלבד.    הוטנטוט סי או איי אל
 

נושאי החובה (תפריט) תשס"ו

נושאי הבחירה (תפריט) תשס"ו

מלכים ונביאים (נושא גג לכיתה י')   

   תקופת שלמה    

   פילוג הממלכה       

   סיפורי אליהו   

   סיפורי אלישע 

   חורבן שומרון  

   מסע סנחריב  

   חטאי מנשה         

   הרפורמה של יאשיהו

   שנותיה האחרונות של יהודה  

   מלכים ונביאים – חוק    

   מזמורים: תהילים קכ"ב

   נבואה: ירמיהו

 

 

 

עלילות הראשית (נושא חובה)

סיפור הבריאה הראשון

בראשית ב' 4 – ג': סיפור הבריאה השני וסיפור גן העדן

התפתחות התרבות האנושית

סיפור המבול

הסיפור על מגדל בבל

חוק וחברה במקרא  (נושא בחירה)

מבוא

מקור החוק, מטרתו והיקפו

חוקי משפחה

הגנה וסעד לחלשים,

שמיטת חובות.

עבד ואמה עבריים

פלילים – רצח והריגה

פלילים – חוקי שור וחוקי מלחמה

 

 

חורבן גלות וגאולה  (נושא בחירה)

מבוא: סיפור החורבן והגלות

תגובות על החורבן והגלות

גורל שארית הפליטה בארץ

התקוות לגאולה בקרב עולי בבל

שיבת ציון - עזרא

שיבת ציון – נביאי בית שני

שיבת ציון – נחמיה, תהילים

 

נביאים ונבואה (נושא בחירה)

המאבק לחברה מוסרית – ערך מרכזי בנבואה

המוסר מכריע את גורל העם

המוסר מכריע את גורל ההנהגה

מוסר ופולחן

האידיאל המוסרי לעתיד

 לתלמידי 2014 - החומר מרוכז למעלה!!

 מדוע הגעתם לכאן? - טפסו חזרה מעלה!!

יושבים בסוכה ולומדים

           פרקים מתוך תכניות לימודים קודמות     2003-2004       

                נבואה, תהילים, איוב

2                     ספרי מלכים

מבוא קצר לספר ירמיהו

ירמיהו, פרק ז'

ירמיהו – פרק כ"ו

ירמיהו – פרקים כ' וכ"ח

ירמיהו – פרק ל"א

יחזקאל - מבוא ופרק י"ז

יחזקאל-פרק י"ח

יחזקאל- פרק ל"ז

עזרא - פרק ג'

ישעיהו - פרק מ'

ישעיהו נ"ב  13- 15 ,נ"ג : עבד ה' ישעיהו נ"ח

חגי

מבוא קצר לספר תהילים

תהלים – מזמורים ח' - כ"ד

יתהלים-מזמור כ"ג

ספר איוב

מבוא למקרא

 

מבוא קצר לספר מלכים

 

מלכים א', פרק י"ב - פילוג הממלכה המאוחדת

פרקים יז' - כ"א: סיפורי אליהו הנביא

מלכים א', כ"א: הסיפור על כרם נבות

מלכים ב' - פרק י"ז - חורבן שומרון וגלות השבטים

מלכים ב', י"ח – י"ט - מסע סנחריב

 

הרפורמה של יאשיהו - 622  לפנה"ס

 

שנותיה האחרונות של ממלכת יהודה - מלכים ב'

 

 

 

3                  החוק המקראי

4                     ספר בראשית

שמות – פרק י"ט

עשרת הדברות - שמות כ' (דברים ה')

מבוא קצרצר לחוק המקראי

"ספר הברית" - שמות, כ"א

 

שמות, כ"א 12 - 27: חוקי רצח, הריגה וחבלה

ארבעה אבות נזיקין - שמות, כ"א

דיני גניבה – שמות

 

שמות כ"ב:  חוקים שונים

שמות – פרק כ"ג

ויקרא, פרק י"ט

מבוא קצר לספר דברים

דברים פרקים י"ב, י"ג, י"ד

דברים ט"ו

דברים – פרק ט"ז: דיני שלוש רגלים

 

מערכת השפיטה : דברים ט"ז 18 – י"ז 13

דברים - פרק כ': חוקי מלחמה

בראשית – פרק א'

בראשית ב' + ג': סיפור הבריאה השני וסיפור גן העדן

 

בראשית – פרק ד'  (סיפור קין והבל, שירת למך)

בראשית - פרקים ו' - ט'

בראשית -  פרק י"ב

פרק ט"ו - ברית בין הבתרים

בראשית, פרק י"ז: ברית המילה

בראשית כ"ב - עקידת יצחק

 

בראשית ל"ז  - יוסף; חלומותיו, השלכתו ומכירתו

בראשית ל"ח - הסיפור על יהודה ותמר

בראשית ל"ט - יוסף ואשת פוטיפר

 

בראשית - פרק מ': חלומות שר המשקים ושר האופים

פרק מ"ב - אחי יוסף יורדים למצרים

 

 

 גרסא חדשה, של בגרות בתנ על פי תכנית הלימודים המעודכנת לשנה"ל תשס"ו - לחצו כאן

- לתכנית תשס"ה - לטיוטת עדכוני תשס"ו

  מיקוד 2007     מיקוד 2008

 

אתר הבגרות בתנ"ך המוביל בארץ - מותר ואף רצוי לצטט מכאן על פי הכללים המקובלים

 

לצטט פירושו  להזכיר עניין מסוים בשם אומרו, ולציין את המקור עם קישור מתאים, או כל מראה מקום אחר.

לצטט ולא להעתיק את הכל או פרקים שלמים, לאתרים אחרים.

 

       צילום של אחד שנדבק לחומר הלימודים

 

כתב את החומר בעקבות התנ"ך המורה עמוס אוזר, קיבוץ אושה. 
עריכה טכנית, עצות וגוגלציה יאיר גיל, קיבוץ חיפה. כל הזכויות שמורות
 הוקם לראשונה בסתיו 2003.© באתר בית ספר תיכוני שנסגר והועבר לכאן לרווחת תלמידי ישראל והסביבה.
עוד עדכון בקיץ 2005,  החלקות וליטושים - סתיו 2006,  ענייני גוגל נוספים אביב 2007 
גם שנת 2008 חלפה עם תוצאות יפות, וב 2009 חלה מהפכה: האתר ירד מהרשת לחודשים אחדים אבל עלה מחדש לקראת תש"ע.
הבלוג התנכ"י של הוטנטוט עלה לראשונה ב 2010 ושופץ למהדרין לקראת התכנית החדשה 2012 
 ומיד אחר כך היה בישראל קיץ 'צדק חברתי', שכמוהו לא נראה באזורינו מעולם וכבר קיץ 2012 בפתח
תכנית הלימודים המעודכנת ל 2014 על מערכת וורדפרס

 

מתוך שאלות שהופנו למנועי חיפוש:

סיכום נושא הגג מלכים ונביאים

מיקוד תנ"ך תשע"ד

המוסר במקרא

בגרות בתנ"ך

תנ"ך לבגרות

שתי יחידות בתנ"ך

בגרות בתנ"ך תוכנית ישנה

בגרות בתנ"ך תוכנית חדשה

מיקוד לבגרות בתנ ך יחידה אחת

מה לומדים לבחינות הבגרות בתנך?

סיכום לבגרות בתנ"ך דתי מלכים ב פרק טו

עמוס אוזר התכנית המלאה

סיכום על החוק בתנ ך

 

850,000 ביקורים בדף זה מאז הקמתו ועד לסוף שנת 2013

 

"ישיבת הוטנטוט" אינה נהנית מתקציבי משלם המיסים ואף לא מתרומות. היא פועלת רק כאן, בישיבה, והתנ"ך והשאיפה לשלום במרכזה. שבו עמנו.

תלמידי 2014 ימצאו מבוקשם בחלק העליון של הדף המרכז את לימודי התנ"ך לבגרות

תלמידי תקשורת יוכלו למצוא חומר מקורי על סרטי תעמולה - כאן וגם כאן

מתאים לחינוך הממלכתי אך לא יזיק גם לממלכתי דתי/חרדי: שנאמר שבעים פנים וגו'

 

ענין אחר ---------------------------------------------------- וגם ------------------------------------------- עניינים אחרים

לא לבגרות: בוטרו המלך כובש את ברלין  King F. Botero

לחומר לימודים אחר

עם המורה עמוס אוזר לומדים תנ"ך לבגרות בשנת תשנ"ו

האתר הזה מתארח בהוטנטוט

 

הדג נחש בשיר על צדק חברתי במאהל סינמטק חיפה 15.8.2011 - מוניקה ס ק ס בהפגנה הגדולה בחיפה, עם מכה אפורה 13.8.2011

כנס חיפה לאחריות חברתית. של מי האחריות הזאת - המדינה, החברה האזרחית, המגזר העסקי:
מי אחראי ל
צדק החברתי בישראל?   Haifa Conference for Social Responsibility 2008

מעורבות חברתית בפעולה / מבחר צילומים משבע השנים האחרונות

Nov 30 2011 - The Haifa Perspective Photo show הזווית החיפאית - תערוכת צילום

The Social Protest in Haifa as a Performance of a Democratic Culture Photo Show

המחאה החברתית בחיפה כמופע של תרבות דמוקרטית - תערוכת צילומים באוניברסיטת חיפה