קין והבל – התפתחות החברה האנושית

סיפור קין והבל – התפתחות התרבות האנושית

המקורות: בראשית, ד'

הפרק פותח בתיאור המשפחה האנושית הראשונה. התמונה איננה מעודדת, היות והראשון מבני האדם שנוצר בדרך הביולוגית והמוכרת לנו, ולא בידי האלוהים, קם על אחיו ורוצח אותו. בהמשך מספר לנו הפרק את קורותיה של אותה משפחה, וכיצד הציביליזציה האנושית הולכת ומתפתחת.

פס' 1 – 16קין רוצח את הבל

פסוק 1 – "והאדם ידע את חוה אשתו" רש"י מסביר: "קודם שחטא ונטרד (גורש) מגן העדן וכן ההיריון והלידה..". כלומר לפי רש"י, המעשה אירע בעבר הרחוק, עוד לפני סיפור גן העדן. רש"י מעוניין לבטל את הפירוש המיני של הסיפור, כנגד הפירוש הנוצרי, המקשר בין האכילה לבין הידיעה המינית.

פסוק 4 - "וישע ה' אל הבל ואל מנחתו…" ההבדל היה כנראה באישיותו של המקריב ולא בטיב הקרבן. רש"י מסביר "מפרי האדמה": "מן הגרוע" ואילו הבל הביא מן המובחר. על-פי פירוש זה קין יוצא ידי חובתו ואילו הבל משקיע מאמץ. ונימוק נוסף: נאמר ש "הבל הביא גם הוא.." כלומר לא הייתה לו חובה להביא קרבן, מכיוון שחובת הקרבן חלה רק על האח הבכור, בעבור המשפחה כולה. יש לנו כאן דוגמא יפה כיצד מסתבכים הפרשנים המסורתיים בניסיונם להסביר בצורה לוגית-הלכתית עניין שיש לו אך ורק הסבר ספרותי. הרי קין והבל לא היו יהודים כלל, ולא צריך להכיל עליהם את דיני הקרבנות שהיו נהוגים אלפי שנים מאוחר יותר. (יש כאן רמז לזמן הכתיבה המאוחר של הסיפור!)

פסוק 7"הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב.." בפסוק יש קושי תחבירי: האם לפנינו שני משפטי תנאי  מנוגדים, ואחרי כל משפט תנאי משפט התוצאה שלו (אם תעשה א' אז x   ואם לא תעשה א' אז y ) או שמא לפנינו שני תנאים מנוגדים ותוצאה אחת לשניהם (בין אם תעשה א' ובין אם לא תעשה – יהיה x). על-פי רש"י "שאת" פירושו "יסלח לך" ו"לפתח חטאת רובץ" פירושו "לא יסלח לך, חטאך ייזכר לך עד יום מותך, עד לפתח קברך". על-פי הפירוש השני כוונת הפסוק היא: בין אם תיטיב להתנהג, ובין אם לא תיטיב – תמיד ירבץ יצר הרע לפתח ביתך, להסיט אותך מדרך הישר. אתה אמנם תגלה תשוקה כלפיו, אך תהיה מסוגל לשלוט בו. לפי הפירוש הראשון הפיתוי של יצר הרע מתגבר רק כאשר האדם הוא חלש אופי, או בעל מוסריות לקויה. רק כאשר האדם הוא שלם מבחינה מוסרית – אין יצר הרע שולט בו. חשוב לציין כי הפסוק מופיע לפני ביצוע הרצח, בשלב ההתמודדות עם הפיתוי. קין מקבל חופש בחירה, ונכשל! פסוק 9  – "אי הבל אחיך"? שאלה רטורית שבאה להעמיד את קין על חומרת חטאו, ולעורר את מצפונו. קין עונה כאילו זו שאלה אינפורמטיבית, ובכך הוא משתמט מן ההתמודדות עם מעשהו.

פסוק 13"גדול עווני מנשוא" אפשר לקרוא זאת כהודאה של קין בחומרת חטאו. רש"י, לעומת זאת, קורא זאת כמשפט שאלה. קין שואל את ה': האם הוא חושב שחטאו כה חמור עד שאינו ניתן לסליחה?   על קין נגזרת גלות, אבל הוא חושש שבשעת נדודיו יהרגוהו, וכך יוחמר עונשו מעבר לכוונתו המקורית של ה'. על כן ה' נותן לו אות להגנתו. הערה: מי עלול להרוג את קין אם בעולם נמצאים רק הוא והוריו?) פסוק 16  – לקין נאמר שיהיה נע ונד, כיצד הוא מתיישב בארץ נוד? הרמב"ן פותר את הקושי באומרו שקין נע ונד באזור של ארץ נוד, ארץ הנוודים.  

פס' 17 – 26 תחילת הציביליזציה האנושית – מכאן אנו  לומדים על התפתחות התרבות האנושית .

פסוק 17 – "וידע קין את אשתו" מאין הגיעה אשתו של קין? הרי בעולם רק אדם, חוה וקין!

חנוך, בנו של קין, בונה את העיר הראשונה. בניו של למך, הנושא לו שתי נשים, מסמלים את שלושת הענפים המרכזיים של התרבות האנושית:

יבל – אבי כל יושב אוהל ומקנה, כלומר ראשית החקלאות והמרעה.

יובל – אבי כל תופס כינור ועוגב, כלומר מוסיקה, או באופן כללי, התרבות הבלתי חומרית.

תובל קין – לוטש כל חורש נחושת וברזל – חרושת העץ והמתכת, ומאוחר יותר – התעשייה.

פס' 23 – 24 שירת למך –מופיעה השירה הראשונה בתנ"ך. כמו בסיפור קין והבל, גם כאן חסרים לנו פרטים. אין אנו יודעים על איזה מאורע שר למך את שירו. בכל אופן, ההתדרדרות האנושית נמשכת והולכת. בעוד קין הצטער על מעשהו, הרי למך מתפאר בכך שהרג אדם. הוא עושה דין לעצמו, לא פונה כלל לאל, ומשלה את עצמו שהכוח והאלימות הם פתרון לכל.   

האמצעים האומנותיים בשירת למך – בשירת למך אמצעים אומנותיים האופייניים לכל השירה המקראית. האמצעי הראשי בשירה המקראית היא התקבולת. ישנם מספר סוגים של תקבולת: משלימה, נרדפת, ניגודית. כל זאת מבחינת התוכן. ואילו מבחינת הצורה מבחינים בתקבולת כיאסטית (מוצלבת, כמו x ), תקבולת חסרה ועוד. בשירת למך, התקבולת הראשונה: נרדפת. השתיים האחרות:  נרדפות – חסרות.

סוף דבר: כדי לסגור את סיפור המשפחה הראשונה, יולדת חוה בן שלישי, במקום הבל שנרצח, וקוראת לו שת. שת מוליד את אנוש, שמשמו נגזר המושג "אנושות": כולנו בני אנוש, ולא בניו של קין הרוצח!

קטגוריות: בראשית, כללי | תגים: , , , , | להגיב

סיפור גן העדן

פרק ג' – הפיתוי והגירוש מגן העדן

הפרק בנוי משש תמונות, כשבכל תמונה שני משתתפים. (בתנ"ך כולו אין יותר מאשר דו-שיח, כאשר לעתים אחד הגיבורים הוא "קיבוצי"). הנחש אמנם מתואר כאן כ"ערם מכל חית השדה" אבל לדעת חוקרים רבים, במסגרת המאבק במיתוס, המספר מדגיש כי הנחש נמנה על חיות השדה, ואיננו אל כלשהו. בנוסף, גם הנחש נברא על-ידי האל, כפי שנבראו כל יתר בעלי החיים ואין לו כוחות עצמאיים.

בסצנת הפיתוי מגזים הנחש בכוונה באיסור האלוהי "מכל עץ הגן", וכדי להביא את האישה לידי חטא הוא מוריד את דבריו של ה' ממדרגת צו אלוהי למדרגה של אמירה בלבד. גם חוה מגזימה באיסור, וטוענת שנאסר עליה ועל האדם אפילו לגעת בעץ, אולי כדי להראות שהצו קשה ובלתי ניתן לביצוע. זאת ועוד. הצו של אלוהים הוא ברור ומוחלט: אכילה מפרי העץ תגרור עונש מוות. האישה מפקפקת בעניין זה ואומרת לנחש כי המוות אינו ודאי: "פן תמותון", ואילו הנחש מודיע לאישה באופן פסקני: לא מות תמותון". הוא מסביר לחווה את העונש החמור בכך כי האכילה תביא אותה ואת האדם למדרגתו של אלוהים, היודע להבחין בין הטוב והרע. בסופו של דבר, מסתבר כי צדק הנחש הערום באמירתו כי האכילה מפרי העץ לא תביא למותם של אדם וחווה. ניתן אולי להסביר בדיעבד, כי כוונת אלוהים הייתה שאכילה מפרי העץ תהפוך את האדם לבן-תמותה, ולאו דווקא תביא לעונש מוות מיידי.

האישה שהתפתתה בקלות מרובה לאכול מהפרי האסור, משתפת בחטא גם את בעלה, והוא אוכל ללא כל מחאה, מה שמלמד על דמותו הפסיבית בסיפור.

פס' 7  – מיד לאחר האכילה נפקחות עיני אדם וחווה. הם מגלים כנראה את היצר המיני, מתביישים במערומיהם ומתכסים בעלי תאנה.

שרשור – זהו אמצעי אמנותי מקובל בספרות הקדומה. סדר הפעולות בחטא הוא : נחש – אישה – אדם. סדר הפעולות בחקירה הוא הפוך: אדם – אישה – נחש. סדר העונשים שמטיל אלוהים על גיבורי הסיפור הוא שוב הפוך: נחש – אישה – אדם. סדר זה המתהפך מדי שורה, כאשר החוליה האחרונה בשורה הופכת לראשונה בשורה שלאחריה נקרא שרשור.

העונשים שהוטלו על גיבורי הסיפור (פס' 14 – 19)מבחינה ספרותית נהוג לומר כי כל אחד מגיבורי הסיפור קיבל שני עונשים:

הנחש: יהפוך להיות זוחל ויתחיל מעתה ללכת על גחונו, ושנאה תמידית תהייה בינו לבין האדם.

האישה: הלידה תהייה כרוכה בכאבים, והיא תהייה נשלטת על-ידי בעלה וכנועה לו. 

האדם: יצטרך לעבוד קשה מאד על מנת להשיג את מזונו, והוא יהפוך מעתה מבן אל-מוות לבן תמותה.

[הערה: עונשו השני של האדם חל כמובן גם על האישה, ובעצם על כל בעלי החיים, ולכן הדגש הוא על שני עונשים "ספרותיים" ואין מקום לטעון לאפליה של האישה.....]

כל העונשים שקיבלו גיבורי סיפור גן העדן הם בבחינת מידה כנגד מידה, ובכולם, ללא יוצא מן הכלל,  יסודות אטימולוגיים, כלומר הסברים ספרותיים לתופעות שכבר היו קיימות בטבע ובחברה.

רעיונות ומסרים בסיפור גן העדן – "דעת טוב ורע" על-פי קאסוטו, אין הכוונה לשיפוט ערכי בין טוב ורע, אלא לידיעה אובייקטיבית של כל הדברים הטובים והרעים. לפני האכילה מן הפרי האסור דומים אדם וחווה לתינוקות חסרי כל ידע. "טוב ורע" זהו מריזם – שני קצוות המכילים את המכלול (כמו מכף רגל ועד ראש, מקטן ועד גדול וכו'). האיסור על אכילת פרי עץ הדעת טוב ורע נבע מתוך אהבתו ודאגתו של האל לאדם. הוא רצה לחסוך ממנו את ידיעת העולם, על הטוב והרע שבו. לאדם ניתן חופש הבחירה. הוצע לו שלא לאכול מפרי העץ, כדי להקטין את סבלותיו, אך הוא בחר באכילה, ועליו לשאת בתוצאות.

השורש המנחה בסיפור הוא א.כ.ל – יש קשר הדוק בין אכילה לבין חיים ומוות. 

יש לשים לב שמלכתחילה, לא נאסר על האדם לאכול מעץ החיים (מכיוון שנועד לחיות לנצח!). עתה, משנענש לחיות מספר שנים קצוב, אם יאכל מפרי עץ החיים יפר את העונש שקיבל, ועל כן מגורשים אדם ואשתו מגן העדן.

בפולמוס בין הנצרות והיהדות במהלך הדורות, התעקשו היהודים לראות בסיפור גן העדן את העניין הערכי – מוסרי: ההבחנה בין הטוב והרע. לכן התאימו חכמי המסורה את טעמי המקרא כך שהעץ יקרא "עץ הדעת טוב ורע". לעומת זאת, הנצרות רואה בסיפור זה את "החטא הקדמון" – גילוי היצר המיני, יצר שמביא הרבה רוע ושחיתות לעולם. על-כן מי שחפץ, בפלגים מסוימים של הדת הנוצרית, להקדיש את חייו לעבודת האל נאלץ להקריב את חיי המשפחה ונאסר עליו להתחתן! צריך להודות כי הטיעון הנוצרי איננו משולל יסוד. הסיפור מתחיל בקביעת עובדה שהאדם איננו מכיר ביצר המיני. (ב' 25) רק לאחר האכילה נפקחות עיני הגיבורים להבין שהם עירומים, ומיד בפתיחת פרק ד' נאמר: "והאדם ידע את חוה אשתו", כלומר בסמוך לגרושו מגן העדן, או מיד לאחר מכן, גילה האדם את מיניותו, ולכן גם מתעקשים הנוצרים לקרוא לעץ "עץ הדעת", כאשר הפועל "לדעת" בתנ"ך פירושו לקיים יחסי מין.

קטגוריות: בראשית, כללי | תגים: , , | להגיב

בריאת העולם – הסיפור השני

בראשית ב' 4b – ג': סיפור הבריאה השני וסיפור גן העדן

 

מקורות: בראשית ב' 4b – ג' 1

 

פרשני המקרא המסורתיים טוענים כי בריאת העולם מתוארת בפרק א' באופן כללי, ואילו פרק ב' יורד לפרטים. לדבריהם, בעוד שבפרק א' הרחיב הכתוב בסיפור בריאת העולם וצמצם בתיאור בריאת האדם, הרי בפרק ב' הדגש הוא על בריאת האדם, ואילו תיאור הבריאה הקוסמית – מצומצם. לאור תפיסה זו מנסים הפרשנים המסורתיים להסביר ולתרץ את ההבדלים המשמעותיים שבין שני הסיפורים.

למחקר המודרני קשה לקבל תפיסה זו, מכיוון שבין שני הסיפורים הבדלים רבים ביותר, חלקם מהותיים!

להלן ההבדלים העיקריים בין תיאורי הבריאה בפרק א' ובפרק ב':

            פרק א'                                                                           פרק ב'

העולם נברא בשישה ימים                                      השמים והארץ נבראו ביום אחד

שם הבורא: אלהים                                               שם הבורא: ה' אלהים

העולם בתחילתו היה מוצף מים                               העולם בתחילתו היה יבשה

זכר ונקבה באדם נבראו בבת אחת                           האדם נברא ראשון, והאישה לבסוף

הצמחים נבראו ביום השלישי, האדם – בשישי           לפני בריאת האדם לא הייתה צמחיה

בעלי החיים נבראו לפני האדם                                בעלי החיים נבראו לאחר בריאת האדם

האל טרנסצנדנטלי. נמצא מחוץ לעולם                     האל בתוך הסיפור, יורד לארץ, משתתף בבריאה

האדם נברא בצלם אלוהים                                     האדם נברא מאדמה

הדגשת הצד הביולוגי:זכר ונקבה                             הצד הרגשי: "לא טוב היות האדם לבדו"

תפקיד האדם: לשלוט בשאר הברואים                     תפקיד האדם: לעבוד בגן העדן ולשמור עליו

 

אלה הם רק מקצת מן ההבדלים. ההבדל היסודי והמהותי הוא כמובן בסיפור בריאת האדם. בפרק ב', זהו סיפור שונה לחלוטין מזה המסופר בפרק א'. מעמד האישה בפרק א' שווה למעמד הגבר. הם נוצרו בו זמנית, ואילו בפרק ב', האישה נוצרה כחלק מגופו של הגבר, נוצרה למענו, כדי שלא יישאר לבדו, ועל כן מעמדה נחות יותר.

כיצד ניתן להסביר הימצאות שני סיפורים כה שונים זה ליד זה? ההסבר המקובל: בישראל היו (לפחות!) שתי גרסאות ספרותיות שונות לבריאת העולם. עורכי ספר בראשית לא רצו לוותר על אף אחת מן הגרסאות והכניסו לספר את שתיהן. הסיפור הראשון נוצר כנראה על-ידי השכבה המשכילה, החוכמתית, המיוצגת על-ידי הכוהנים. הסיפור בפרק ב' עממי יותר, ופונה לרגש ולדמיון.

נהרות גן עדן – ההרגשה היא שזהו מקום דמיוני, ואין אפשרות למצאו או לשחזרו. זהו אידיאל נכסף, שאליו אפשר לשאוף, אך לא ניתן להגיע. ואולי כל העולם היה יכול להיות גן-עדן, לולא בני האדם קלקלוהו במו ידיהם.

עץ הדעת טוב ורע – בניגוד למחשבה המקובלת, שם העץ האסור אינו "עץ הדעת", אלא "עץ הדעת טוב ורע". (גם טעמי המקרא תומכים בגרסא זו) זאת במסגרת הפולמוס עם הנצרות, שנתנה לסיפור גן העדן משמעות מינית-סקסואלית ("החטא הקדמון") בעוד שהיהדות מוצאת בסיפור משמעות ערכית-פילוסופית: הידיעה והיכולת להבחין בין טוב ורע. (עוד על הויכוח – בסוף הסיפור).

פס' 18 – רק לאחר שה' שם את האדם בגן העדן, וציווה עליו שלא לאכול מפרי עץ הדעת טוב ורע, הוא מבין שלא טוב שלאדם לא תהיה בת זוג. ה' יוצר את האישה מצלע שנלקחה מגופו של האדם. הפועל היוצא מבריאת האישה בדרך זו היא שבעוד בפרק א' האישה נבראה עם האדם, והיא שווה לו במעמדה, הרי כאן היא נחותה ממנו ותלויה בו.

פס' 19 – 20  – האדם נותן שמות לבעלי החיים, מה שמסמל את שליטתו בהם. יש כאן חפיפה למתואר בפרק א', גם שם נאמר כי האדם נועד לשלוט בבעלי החיים.

פס' 23 – 24 – סיפור אטימולוגי על מקור שמה של האישה "כי מאיש לוקחה" וסיפור אטיולוגי המסביר מדוע הגבר עוזב את בית הוריו ויוצא להקים משפחה עם האישה שבחר.

יסוד איטיולוגי: סיפור קצר הבא להסביר תופעה קיימת בטבע או בחברה. בפרק ג' יסודות איטיולוגיים רבים: מדוע החל האדם להתלבש, מדוע הנחש זוחל, מדוע הלידה כרוכה בכאבים, מדוע יש לעמול כה קשה כדי להשיג אוכל, מדוע האדם לא חי לנצח וכו'.

יסוד אטימולוגי: משפט קצרצר המסביר את מקור השם של אדם, מקום וכו'. לדוגמא: חווה – אם כל חי.

 

קטגוריות: בראשית, כללי | תגים: , , , | להגיב

מיתוס הבריאה הבבלי – אנומה אליש

מיתוס הבריאה הבבלי: אנומה אליש

 

על-פי דרישת תוכנית הלימודים החדשה (המעודכנת – תשע"ג), יש ללמוד ולהכיר מקורות חוץ-מקראיים העוסקים בתיאורי בריאת העולם, המבול ועוד. כאן תוכלו למצוא לנוחיותכם את הקטעים הנדרשים מתוך "אנומה אליש", מיתוס הבריאה הבבלי. בהשוואה בין הקטעים הללו לבין הסיפור המקראי יהיה עליכם לעמוד על השווה והשונה ביניהם.

הקטעים המובאים כאן הם על-פי תרגומו של פרופסור אד גרינשטיין. בראש כל קטע ציון הלוח ממנו הוא לקוח (המיתוס נמצא כתוב בכתב אכדי על גבי לוחות טין) ובצד – מספר השורה, להתמצאות מהירה.

 

[הערה: במסגרת הלימודים בכיתה נפרש את הקטעים, נשלים את הקטעים החסרים בסיפור העלילה ונשווה את הקטעים הללו לסיפורי הבריאה בתנ"ך]

  

לוח א'

ביום שלמעלה השמים לא נקראו בשם.

ולמטה שם הארץ לא נזכר,

אפסו הקדמון מולידם,

ותיאמת היוצרת

ערבבו את מימיהם יחדיו,

הדשא טרם נרקם וקנה הסוף טרם הסתבך,

ביום שאף אחד מהאלים לא התהווה,

לא נזכרו בשם, לא נחרץ להם גורל,

אזי נבראו אלים בתוכם.

לוח ד'

 93. אזי תיאמת ומרדוך, יועץ האלים התעמתו.

 94. קמו לקרב, התקרבו למלחמה.

 95. האדון פרש את רשתו להקיף אותה בה.

 96. את הרוח העזה שתחזיק מאחוריו הוא שחרר לתוך פניה.

 97. כשתיאמת פצתה את פיה כדי לבלוע אותו,

 98. הוא הכניס את הרוח העזה שלא תסגור את שפתיה.

 99. הרוחות העזות מילאו את כריסה.

 100. קרביה נאחזו ונפער פיה.

 101. הוא ירה חץ והוא קרע את כריסה.

 102. הוא (החץ) ביתר את תוכה ובקע את ליבה.

 103. הוא (מרדוך) הביס אותה ושם קץ לחייה.

 104. הוא השליך את גווייתה ועמד עליה.

 

לוח ד' (המשך)

 129. אזי דרך האדון על חלקה התחתון של תיאמת,

 130. ובאלתו חסרת הרחמים מחץ את ראשה.

 131. כן חתך את עורקי דמה,

 132. וציווה על רוח הצפון לקחת (את הדם) לקצות הארץ.

 133. כשראו אבותיו, שמחו וצהלו.

 134. הם הביאו לו מתנות כמנחת שי.

 135. האדון נח ובדק את גווייתה.

 136. את הפגר חצה כדי לברוא מופלאים.

 137. הוא ביתר אותה (את תיאמת) לשניים כמו דג מיובש.

 138. חציה הוא כונן כרקיע השמים.

 139. הוא משך את הבריח והציב שם משמר,

 140. שלא ירשו למימיה לצאת (שהמים מעל השמים לא ירדו).

 לוח ו'

   5. אקריש את הדם ואצור עצמות,

   6. אעשה אדם קדמון – יהא שמו 'אנוש',

   7. אברא אדם קדמון, אנוש-

   8. תוטל עליו עבודת האלים, והם – שינוחו.

 

לוח ו' (המשך)

 29. קינגו (המפקד בצבא תיאמת) הוא זה שעשה את המלחמה,

 30. שהביא את תיאמת להתקומם ושיזם את הקרב.

 31. הם (האלים) כבלו אותו והחזיקו אותו לפני (האל) אאה (אל החכמה)

 32. הם הטילו עליו עונש: חתכו את עורקי דמו.

 33. בעזרת דמו הוא (אאה) ברא את האנושות,

 34. הוא הטיל עליה את עבודת האלים ובכך שחרר את האלים.

 

 

סיכום קצרצר של מיתוס הבריאה הבבלי

לפני שנברא העולם (על-פי המיתוס הבבלי העולם נברא יש מיש!) היו שני יסודות קדומים: אפסו, אל המים המתוקים ותיאמת אלת התהומות ואוקיינוס המים המלוחים. הם ילדו אלים רבים, שכל אחד מהם מייצג יסוד אחר בטבע. בשלב מסוים האלים הצעירים עשו רעש רב שהפריע את מנוחתו של אפסו, והוא התכוון להרגם. תיאמת סיכלה את מזימתו. 

 

בהמשך הסיפור, מרדוך, דור רביעי לאלים, יוצא למלחמה בתיאמת. הוא מנקב את גופה בחצים, כולא אותה ברשת ומגופה הוא יוצר שמים וארץ. בשמים הוא מניח לאחר מכן את השמש, הירח והכוכבים והפכם לאלים.

יש לשים לב שהבריאה נעשית בעזרת מלחמות והרבה אלימות קשה. בניגוד למסופר בספר בראשית, האלים כאן משתתפים בבריאת העולם באופן פיזי.

 

גם בבריאת האדם יש מן הדומה וכמובן מן השונה. בסיפור הבבלי האדם נברא מן האל קינגו, כעונש על כך שהסית את תיאמת להילחם במרדוך. הוא מובא בפני אאה, אל החכמה, וזה יוצר את האדם מדמו של קינגו.

[הערה: במיתוס הבבלי האדם נוצר מדם. בסיפור הבריאה התנכי השני האדם נוצר מאדמה!]

תפקידו של האדם במיתוס הבבלי הוא לייצר לאלים את מזונם, לעבוד במקומם ולאפשר להם מנוחה.

 

 

קטגוריות: בראשית, המבול - סיפורי בראשית, כללי | תגים: , | להגיב

בריאת העולם – הסיפור הראשון

בראשית – סיפורי הבריאה

             

פרק א' – ב' 4a – סיפור הבריאה הראשון

משחר האנושות, בכל תקופה ותקופה התעניין האדם בשאלות כיצד, מדוע ומתי נברא העולם. הן המדע והן הדתות השונות מניחים הנחות שעד היום אינן ניתנות להוכחה.

הפרקים הראשונים של ספר בראשית, פרקים א' – י"א, עוסקים בראשית התפתחותו של העולם בכלל, והאנושות כולה בפרט. הדבר מעיד על כוונת המחברים שהתנ"ך יהיה ספר אוניברסלי, ולא רק לאומי בלבד. עם זאת, ברור שהם משמשים כפתיחה מיוחדת לתולדות עם ישראל: ההיסטוריה של האנושות כולה משמשת פתיחה להיסטוריה של עם אחד קטן.

שני סיפורי בריאה : כאשר באים לבחון ולנתח יצירה ספרותית, שהיא חלק מיצירה גדולה יותר, יש קודם כל לתחום את גבולותיה. מניתוח הסיפור בפרק א' עולה בברור שהסיפור איננו מסתיים בפס' 31. יש חוקרים הטוענים כי הסיפור  מסתיים בפרק ב' 3, ביום השבת. חוקרים אחרים, טוענים שהסיפור נגמר באמצע פס' 4 במשפט: "אלה תולדות השמים והארץ בהיבראם". זוהי כנראה ההשערה העדיפה, מכיוון שמשפט זה מהווה מעין סיכום לסיפור כולו, שהתחיל במשפט פתיחה המכיל גם הוא את המילים "ארץ", "שמים" ואת הפעל "ברא", אבל בסדר כיאסטי. משפט זה יוצר לסיפור מסגרת ספרותית. נימוק נוסף המחזק דעה זו הוא שכל הסיפור הראשון בנוי על כפולות של המספר הטיפולוגי שבע. לדוגמא, השורש ב.ר.א מופיע בסיפור שבע פעמים, אם אנחנו תוחמים את הסיפור בהתאם להצעה זו. ולבסוף, הנימוק החזק ביותר, לדעתי, הוא שהחל מהמשפט השני בפס' 4 משתנה שמו של האל הבורא (עד כאן – אלוהים, מכאן ואילך – ה' אלוהים) והשורש הוא "עשה" ולא "ברא". המחקר המקראי קובע כי מכאן ואילך מתחיל סיפור נוסף על בריאת העולם, שונה מאד מהראשון, ועל כך בהמשך.

חלוקת התנ"ך לפרקים: הסיבה לכך שפרק א' מסתיים ביום השישי מעניינת: חלוקת התנ"ך לפרקים נעשתה על-ידי הכומר הבריטי לנגדון, בראשית המאה ה – 13. על מנת "לנתק" את השבת מסיפור בריאת העולם, ולהמעיט בחשיבותה ובקדושתה [נא לזכור: בנצרות יום ראשון הוא היום הקדוש], הוא סיים את פרק א' בפסוק 31. חלוקה זו מנוגדת לכל הגיון, מכיוון שכל הפרק הראשון בנוי סביב המספר שבע וכפולותיו, והשבת, שהיא היום השביעי, היא שיא הבריאה, וחלק אינטגרלי ממנה. במקורה, נעשתה החלוקה של לנגדון על מנת לאפשר לנוצרים התמצאות טובה יותר בתנ"ך, במהלך הויכוחים האידיאולוגיים עם היהודים שנערכו בתקופה זו בספרד. לנגדון חילק את התנ"ך ל – 929 פרקים וברוב המכריע של המקומות החלוקה מדויקת להפליא. המעניין, ואולי המוזר, הוא שהיהדות קיבלה את חלוקתו של לנגדון ללא ערעור!

"יש מאין" או "יש מיש"?  פסוק 1 מהווה מעין פתיחה חגיגית, תמצית הכל. אלהים לא נברא. הוא היה מאז ומעולם, הוא, ורק הוא בלבד יצר את העולם. כל מה שקורה בעולם אינו מקרי, אלא נובע מרצון האל.

האם העולם נברא "יש מיש" או "יש מאין"? כלומר, האם אלהים ברא את העולם מחומרים שכבר היו קיימים, או שמא אלהים יצר את העולם מלא כלום? שאלה פילוסופית קשה זו העסיקה רבות את חכמי ימי הביניים. זאת מכיוון שאם התשובה היא "יש מיש" הרי המסקנה היא שמישהו כבר ברא את החומרים מהם נוצר העולם, עוד לפני אלהים. על-פי פתיחת פרק א' נראה שהעולם נברא דווקא "יש מיש", מה שהציק מאד לפרשנות המסורתית, ולא ארחיב.  

סיפור הבריאה : על-פי המסורת היהודית "העולם נברא במאמר", כלומר בכל הפרק, הבריאה היא באמצעות אמירה בלבד. אין שום תיאור ממשי של עצם הבריאה. ביום הראשון ברא אלהים את האור. יש לשים לב שהחושך הוא מצב של היעדר אור, ואינו יצירה של אלהים. חז"ל טוענים כי אלהים ברא קודם כל את האור, משל לבנאי שהביא חומרי בניין, וכדי להתחיל בבנייה הוא מביא זרקור שיאיר את המקום.

סיפור הבריאה בנוי בצורה סכימטית ומתחלק לשבעה חלקים. בכל חלק יש נוסח קבוע: "ויאמר אלהים ..וירא … כי טוב…. ויהי ערב ויהי בוקר". למבנה זה יש משמעות רעיונית: הבריאה אינה מקרית, אלא מתוכננת. תחילה היסודות הדוממים והמוצקים. לאחר מכן הצומח, החי וכנקודת השיא נברא האדם. כל סטייה מהמבנה יש לה משמעות ומטרה ספרותית. הרעיון המרכזי הוא הסדר. העולם היה במצב של תוהו ובוהו ואלהים ארגן אותו למסגרת הרמונית אחת.

השמש והירח, בניגוד למסופר בדתות אחרות, ממלאים את פקודת האל ואין להם קיום עצמאי. הם אמנם מושלים ביום ובלילה, אך שלטונם מוגבל בזמן והם סרים למרות האל שבראם. יש לשים לב שהמאורות נבראו רק ביום הרביעי, והאור, עליו מסופר ביום הראשון, מקורו מטה-פיסי, והוא איננו אור השמש.

בניגוד לכל שאר בעלי החיים, התנינים נזכרים כאן במפורש. זאת במסגרת תהליך הדה-מיתולוגיזציה (מאבק כנגד המיתוסים הקדומים) שעבר סיפור הבריאה. בניגוד למיתוסים הקדומים במזרח, המתארים מאבק אלים בין האל הבורא ויצורי ענק ימיים, שעל גוויותיהם נבראו היבשות, הרי כאן אלהים יצר את התנינים לבדו, ללא כל מאבק. 

גם תאור בריאת השמש והירח קשור לרעיון זה. בעוד אצל עמים אחרים הייתה סגידה לגרמי השמים השונים, הרי כאן אלוהים ברא את השמש, הירח והכוכבים והם אינם אלים, ואין להם כוח, או רצון משלהם.

בריאתו של האדם מיוחדת משאר הברואים. רק לבריאת האדם קדמו מחשבה ותכנון אלוהיים. הוא נברא "בצלם אלהים", מקבל ברכה מיוחדת, נועד לשלוט בשאר בעלי החיים, ורק עליו מסופר שנברא "זכר ונקבה". מעמד האישה בסיפור זהה למעמד הגבר, והמילה "אדם" מתארת את שניהם.

"נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" – בפסוק זה שני קשיים: הראשון, קושי לשוני – אמוני: מדוע מדבר האל בלשון רבים? השני,קושי אמוני: הרי האל הוא ישות מופשטת, וכיצד אפשר לייחס לו "צלם" או "דמות"? לקושי הראשון שתי תשובות מקובלות: אלוהים מדבר בלשון כבוד, או לחילופין הוא מדבר אל הפמליה של מעלה. לבעיית ה"צלם" ניתנו תשובות רבות. אחת המקובלות שבהן: אין מדובר כאן בדמות פיסית ממש, אלא שהאדם ניחן, יותר משאר בעלי החיים, ביכולת לחשוב וביכולת לבחור בין חלופות שונות.  חופש הבחירה הוא ערך חשוב ביותר במחשבה הפילוסופית היהודית. חשוב לציין כי לאדם יש אמנם חופש בחירה, אבל האחריות לבחירה מוטלת עליו, והוא איננו רשאי לגלגל את האחריות הזו לפתחם של אחרים.

לאחר כל ההתייעצויות והתכנונים אלוהים בורא את האדם. חשוב לזכור כי המילה "אדם" כאן איננה שם פרטי, אלא שם כללי לכל בני המין האנושי (על מקור המילה "אנוש" נלמד בהמשך). עוד פרט חשוב ביותר הוא שהגבר והאישה נבראו כאן יחד: "זכר ונקבה ברא אותם" ומכאן גם שהמילה "אדם" כוללת בתוכה הן את הגבר והן את האישה (מה שהביא את חז"ל לומר באחד המדרשים, על סמך הפסוק הזה, כי גבר ללא אישה – איננו כלל אדם!)

לאחר בריאת האדם רואה אלוהים "את כל אשר עשה והנה טוב מאד" ובכך מסתיים היום השישי.

יש לשים לב כי בסיפור זה, המתאר עולם הרמוני ומושלם, האדם וגם שאר בעלי החיים ניזונים אך ורק מצמחים, ואין בעל חיים אחד ניזון מבשרו של בעל חיים אחר. רק לאחר המבול הרשה אלהים לנח ובניו לאכול בשר. כאמור, הסיפור מסתיים עם בוא השבת, המהווה את שיאה של הבריאה האלוהית.

סיפור הבריאה בפרק א' הוא פילוסופי, נטול פרטים "פיקנטיים" ומיועד כנראה לשכבה המשכילה יותר של הקוראים.

 

פרשנות ימי הביניים – אחד מהמיומנויות הנדרשות במבחן הבגרות תנ"ך היא "התמודדות" עם פרשנות המקרא  של פרשנים מתקופת ימי הביניים. על פרשנים אלה נמנים, בין היתר: ר' שלמה יצחקי (רש"י), ר' דוד קמחי (רד"ק), ר' אברהם אבן עזרא (ראב"ע), ר' משה בן נחמן (רמב"ן), ר' שלמה בן מאיר (רשב"ם)  ורבים אחרים.

השאלות בנושא זה מביאות את דברי הפרשן ונושאות אופי כמעט קבוע: ראשית השאלה היא עם איזה קושי מתמודד הפרשן? מה "מציק לו" בטקסט אותו הוא בא לפרש? השאלה השנייה היא: כיצד מתמודד הפרשן עם הבעיה?

שאלה לדוגמא: הפרשן יוסף בכור-שור מפרש את פסוק 27 בבראשית פרק א' כך: "ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם, אלוהים ברא אותו". עם איזה קושי מתמודד הפרשן, וכיצד הוא פותר אותו? [תשובה: הפרשן מתמודד עם "בעיית הצלם". הוא פותר אותה באמצעות הוספת פסיק לאחר המילה "בצלם". (הוא רשאי לעשות זאת, מכיוון שהתנ"ך התקדש באותיותיו, אבל הניקוד והפיסוק מאוחרים לטקסט במאות רבות של שנים!) על ידי הוספת הפסיק "שובר" הפרשן את הצרוף "צלם אלוהים". לפי הקריאה החדשה אלוהים ברא את האדם בצלם של אדם, זאת מכיוון שהמילה "בצלמו" מתייחסת לפי הקריאה הזו לאדם, ולא לאלוהים.]

במהלך לימודינו נתרגל מספר לא קטן של שאלות מסוג זה.

 

קטגוריות: בראשית, כללי | תגים: , , , | להגיב

החוק המקראי – פרקי הרחבה

החוק המקראי – פרקי הרחבה

הפרקים הנלמדים: דברים ט"ו 12 – 18, ט"ז 18 – 21, 8 – 13

                           ויקרא כ"ה 39 – 46, י"ט 1- 18, 32 – 37, כ"ה 8 – 23

 

דברים ט"ו 12 – 18, ויקרא כ"ה 39 – 46 – עבד ואמה

 

חוק העבד: דברים ט"ו 12 – 18

חוקי העבד והאמה הראשוניים נמצאים בשמות כ"א 2 – 11. חוק העבד חוזר ומופיע גם בדברים ט"ו (וכן גם ב-ויקרא כ"ה). בחוק העבד בספר דברים כמה שינויים מהותיים בהשוואה לחוק בספר שמות. ההבדל העקרוני והחשוב ביותר הוא שבספר דברים אין חוק נפרד לאמה. זכויותיה הושוו לזכויות העבד, וגם כאן, כמו בעשרת הדיברות, למשל, ניתן ללמוד על ההתקדמות הרבה שחלה במעמד האישה.

הבדל עקרוני נוסף: בעוד שבחוק בספר שמות העבד יוצא לחופשי חינם, אבל בידיים ריקות, הרי בספר דברים נדרש האדון לתת לעבד, או לאמה מענק שחרור, מה שיעזור לעבד להתבסס כלכלית בשלבים הראשונים שלאחר העבדות, ויימנע ממנו את הנפילה חזרה לחיק העבדות. הבדל שלישי מתגלה בשעת רציעת האוזן לעבד המסרב לנצל את זכותו להשתחרר. בעוד שבספר שמות הרציעה נעשית בפומבי, בשער העיר, הרי בדברים נעשה הדבר בבית האדון, זאת מכיוון שלאחר ריכוז הפולחן אין יותר פעילות במקדשים המקומיים. בכלל, היחס לעבד בספר דברים חם ואוהד הרבה יותר. בשמות נקרא העבד "עבד", ואילו בדברים  – "אחיך". ובעוד שבספר שמות האדון הוא במרכז, הרי בספר דברים העבד הוא במרכז, והמילה "אדון" אינה מוזכרת כלל ולבסוף, בחוק בשמות אין הנמקות כלל, ואילו החוק בדברים מנומק הן בהנמקה היסטורית "כי עבד היית בארץ מצרים" והן בהנמקה מתחום תורת הגמול "למען יברכך ה' אלוהיך בכל אשר תעשה"

 

[הערה – השוואה מדוקדקת, מקיפה ומסודרת בין חוקי העבד והאמה בשמות כ"א לעומת דברים ט"ו תוכלו למצוא באתר, בקובץ שהכינה גילת אפרים. הרבה תודה לה על כך!]

 

חוק העבד: ויקרא כ"ה 39 – 46

החוק פותח בתיאור המצב שהביא את האדם למכור את עצמו לעבדות: "וכי ימוך אחיך עמך…" כלומר אדם שפשט רגל, או ירד מנכסיו נאלץ למכור את עצמו לעבדות, כדי להמשיך ולהתקיים.

כאן הדגש הוא על היחס לעבד. האדון נדרש להתייחס לעבד הנמנה על עם ישראל כשכיר. אין להציק לו ואסור להעבידו בעבודת פרך. את הדרישה הזו מנמק המחוקק כך: "כי עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד" כלומר, אלוהים אוסר על מעמד העבדות בישראל! גם בהמשך

נאמר: "כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים"  (ויקרא, כ"ה 55).

כלומר בני ישראל הם עבדי ה' בלבד, ולא יהיו עבדים לאדם אחר. על רקע זה בולט כאן היחס ההפוך לנוכרים: מהם ניתן לקנות עבדים ושפחות והם וצאצאיהם אינם משתחררים לעולם!

שלא כמו בשני החוקים בשמות ובדברים, הקובעים כי העבד משתחרר לאחר שש שנות עבודה, הרי כאן, בויקרא, העבד יוצא לחופשי רק בשנת היובל! במילים אחרות, החוק בויקרא לא מכיר בשחרור העבד לאחר שש שנים! מן המסופר בירמיהו ל"ד מסתבר כי בתקופת בית ראשון חוק העבד, הדורש את שחרורו בשנה השביעית לעבדותו, לא קוים כלשונו! הדעה השולטת במחקר המקראי היא שמרביתו של ספר ויקרא, הנמנה על "הרובד הכוהני" שבספרי התורה, נכתב בימי בית שני, לאחר שיבת ציון. סביר, אפוא, להניח כי המחוקק כבר היה מודע לעובדה שחוק העבד המקורי לא קוים ועל כן נקבע כאן שהעבד יוצא לחופשי רק בשנת היובל. על חוק היובל נלמד בהמשך.

[הערה אישית – אם חוקי שנת השמיטה היו קשים ביותר לביצוע, הרי חוקי היובל הם ממש בלתי אפשריים, וקרוב לודאי שלא קוימו מעולם ככתבם וכלשונם. זהו חוק "אידיאלי" לחברה אוטופית! 

לדוגמא, כאן, בחוק העבד, קשה לי לחשוב שעבד שסרב להשתחרר מעבדותו לאחר שש שנות עבדות, יצא לאחר חמישים שנה ויחזור לביתו! ראשית, לאן יחזור? האם הבית עמד 50 שנה בשיממונו? שנית, כיצד יתפרנס? קיומה של הדרישה מתאכזר לעבד, דווקא, בניגוד מוחלט לרוח החוק! ולא ארחיב]

 

 

 

 

ויקרא י"ט 1 – 18, 32 – 37 – חוקים סוציאליים

ספר ויקרא

ספר "ויקרא" נקרא על פי מילת הפתיחה שלו, אך במקורות חז"ל הוא מכונה "ספר הכוהנים". הספר מורכב מקבצים, או מגילות הנקראים "תורות", ועוסקים כל אחד בנושא ספציפי. קובץ מיוחד, פרקים י"ז – כ"ו נקרא "ספר הקדושה" ועוסק בקדושת העם, הכוהנים, הזמנים והארץ. ייחודו של חלק זה הוא העיסוק הנרחב ביחסים שבין אדם לחברו ולא רק בחוקי הפולחן והמקדש.

במחקר המקראי יש חילוקי דעות חריפים לגבי זמן כתיבתו ועריכתו של ספר ויקרא, אך קרוב לודאי שחלקים נרחבים בספר נתחברו לאחר שיבת ציון. נהוג לחשוב שהספר, כמו גם ספר "במדבר", נכתבו על ידי סופרים שנמנו על מעמד הכוהנים. שני הספרים עוסקים בהרחבה בעבודת המקדש, בקורבנות השונים וכו'. סגנונו של ספר "ויקרא", בדרך כלל, הוא יבש וענייני   פרק י"ט מתחיל את הפרשה שנקראת פרשת "קדושים", על סמך הפתיחה של הפרק.  

אזכורים לעשרת הדברות: פרק י"ט נפתח באזכורים לכמה מעשרת הדברות, כמו לדוגמא הדרישה לכיבוד הורים, שמירת השבת, האיסור להישבע לשווא בשם ה' וכו' ולא נרחיב.

פסוקים 11 – 12: יש כאן שורה של איסורים. ניתן לפרש כל אחד מהם בנפרד. במקרה זה פס' 11 עוסק בדינים שבין אדם לחברו, ואילו פס' 12, עוסק ביחסים שבין אדם לאלוהים. חז"ל מפרשים ששני הפסוקים קשורים בשורה של איסורים הנובעים אחד מן השני: הגנב מכחיש תחילה את עצם הגניבה. לאחר מכן הוא משקר ומאשים מישהו אחר. לבסוף הוא נשבע לשקר בשם ה', ובכך הוא מחלל את שמו.

פס' 13: "לא תעשוק את רעך, לא תגזול, לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר". גם כאן באים שלושה איסורים רצופים. "גזל", פירושו לקיחה בכוח או סחיטה של חלש בידי חזק. "עושק", פירושו ניצול של החלש ללא משפט. האיסור השלישי עוסק בדחיית התשלום עבור יום העבודה ליום שלמחרת. מכאן אפשר גם ללמוד על המצב הכלכלי ששרר בישראל בימי חקיקתו של חוק זה: חיים מהיד לפה. לפחות אצל חלק מהעובדים שימש השכר היומי לקניית מזון, ודחיית התשלום פירושו אחד: משפחה רעבה!

(חוק דומה פגשנו כבר בדברים כ"ד 14 – 15)

פסוק 14: "לא תקלל חרש, ולפני עור לא תיתן מכשול ויראת מאלוהיך" שתי הדרישות הללו מצטרפות אל שלוש הדרישות בפסוק 13.  המשותף לכל האיסורים הללו: העובר עליהם אינו חושש מפחד המשפט, ולמעשה הם אינם ניתנים להוכחה כלל! ניתן גם לראות את האיסורים הללו בראיה רחבה הרבה יותר ולומר כי כוונת הכתוב היא: אסור להזיק לאחרים בכל נושא בו הם חלשים ממך.

פסוקים 15 – 16: קבוצה שלישית של חוקים שיש בה חמישה איסורים העוסקים בענייני משפט (כך בכל אופן, מפרשים זאת חז"ל). פס' 15 דורש מן השופטים שלא להתייחס למעמדו של האדם, לעשרו וכו' אלא לשפוט על פי דיני הראיות והעדויות המובאות בפניהם. הביטויים "לשאת פנים", "להכיר פנים", "להדר פנים" קשורים בהעדפה לכיוון כלשהו, האסורה אפילו אם המטרה היא לעזור לחלש. על-פי חז"ל, גם האיסורים בפס' 16, קשורים לענייני משפט: אסור למי שלקח חלק במשפט ללכת רכיל ולספר מי מבין הדיינים רצה לזכות, ומי- לחייב. את הביטוי "לא תעמוד על דם רעך" מפרשים חז"ל: אם אתה יודע על קיומה של עדות, אין אתה רשאי לשתוק- אחרת תהיה אשם בשפיכת דם נקי! פירוש אחר לפס' 16: על פי רש"י הכוונה כאן: אל תעמוד מנגד בשעה שחברך נתון בסכנה. אם ביכולתך להצילו מבלי שאתה בעצמך תיהרג – עליך לעשות זאת! [על כל זה למדנו בהרחבה במסגרת השיעורים ב"תרבות ישראל"]

פסוקים 17 – 18: פותחים ב"לא תשנא", ומסיימים ב"ואהבת". יש הרואים כאן קבוצה של חמישה איסורים ביחסים שבין אדם לחברו, אך יש הרואים בפס' 17 שלושה סעיפים של הוראה אחת. בפס' 18 נאמר "לא תקום ולא תיטור את בני עמך". נקמה היא החזרת מעשה רע למי שפגע בך ונטירה היא זיכרון המעשה שאירע בעבר זמן רב לאחר מכן.

"ואהבת לרעך כמוך": הקושי בביצוע של ציווי זה הוא כפול ומשולש. ראשית, אי אפשר לצוות לאדם על רגש, להצמיד אקדח לרקתו ולדרוש ממנו לאהוב! שנית, כבר אמרו חז"ל ש"אדם קרוב אצל עצמו", כלומר, דואג ראשית כל לצרכיו שלו, על-כן לא ייתכן שתבוא דרישה לאהוב אדם זר כפי שאתה אוהב את עצמך. קושי נוסף: מי הוא "רעך"? לכן יש לבחון למה בדיוק הכוונה בפסוק. למשפט זה פירושים אין-ספור וכדי לקצר נאמר רק כי חשוב מכל לזכור שכל אדם, באשר הוא אדם, נברא בצלם אלוהים, ואהבת האדם היא הערכה לכל מי שנברא בצלם.

הלל הזקן, בתשובה לבקשת אדם שרצה להתגייר וללמוד את כל התורה על רגל אחת, כלומר בחוק תמציתי אחד, בחר להביא את הנאמר כאן אבל בדרך השלילה: "דעליך סני, לחברך לא תעביד" ובעברית: מה שעליך שנוא, אל תעשה לחברך (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ל"א). כלומר אל תפגע באדם בנקודות הרגישות לך עצמך. [גם על כך למדנו בהרחבה בשיעורי "תרבות ישראל"]

פס' 32: "מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן…" על פי כל הפרשנים המסורתיים, כמובן בעקבות המשנה והתלמוד, לא מדובר כאן רק בגיל כרונולוגי, אלא יש לכבד גם את כל מי שגדול ממך בחכמה.

פס 33 – 34: היחס אל הגר. פירוש המילה "אזרח" היא עץ השתול עמוק באדמתו, ובהשאלה: אדם קבוע במולדתו. על בני ישראל לעזור לגר, להזדהות עם חולשתו ולתמוך בו. ההנמקה – היסטורית.

פס' 35 – 37: שמירה על טוהר המסחר. הפירוש הראשוני של המילה "צדק": המידה הנכונה. אסור לרמות את רעך במידות היבש והלח. (לדוגמא, קילו צריך להיות קילו, וליטר – ליטר, אם כי מדובר במידות אחרות)

ולסיכום: אם העם יקיים את כל החוקים הכתובים בפרק, הם אכן יהיו קדושים, בדיוק כפי שנדרש מהם בפתיחת הפרק. אם נזכור כי פרוש המילה "קדוש" הוא "מיוחד", הרי ניתן בהחלט לקבל קביעה זו.

המילה המנחה בפרק: "אני ה'". ה' בודק ובוחן את מעשי האדם. "הפנקס פתוח והיד רושמת" וגם במקומות שלא נקוב העונש במפורש, אלוהים יגיב, בזמן כלשהו, על מעשי האדם – לחיוב או לשלילה.

           

ויקרא כ"ה – 8 – 23 – חוק היובל

על פי חוקי התורה, בכל שנה שביעית, במחזור קבוע וידוע, מציינים שמיטת קרקעות בארץ ישראל.

חוק היובל קובע כי לאחר שבע שנות שמיטה, כלומר לאחר 49 שנים, השנה החמישים תהיה שנה מיוחדת והיא "שנת היובל". יש לציין כי המספרים 7 ו – 50 הם מספרים טיפולוגיים וספירה זהה לזו של שנת היובל היא "ספירת העומר": לאחר ספירה של שבעה שבועות, כלומר  49 ימים, החל ממחרת הפסח, היום ה – 50 הוא חג השבועות.

על-פי הנאמר כאן, ביום הכיפורים של אותה השנה יש לתקוע בשופר בכל הארץ ולהכריז על קדושתה. דרך אגב, רש"י ופרשנים וחוקרים נוספים טוענים כי יובל, הוא שם נרדף לאייל, כמו למשל : "יישאו שבעת שופרות היובלים" (יהושע, ו' 4) וזהו המקור לשמה של שנת היובל. לדעת הרמב"ן פירושה של המילה יובל הוא חופש, דרור "וקראתם דרור בארץ" (פס' 10) וקשה להכריע בין הדעות. המושג "דרור" במקורו שאוב מהשפה האכדית, ופירושו שנה בה היו חוננים אסירים, מקילים במיסים ועוד.

הערה – זהו כמובן מקור המילה "יובל" בעברית של ימינו. הכוונה המקורית הייתה כמובן לציון יום הולדת 50 לאדם, או ארגון כלשהו, אבל כיום התרחב השימוש במושג ויש המשתמשים בו גם לציון סתם שנה "עגולה": יובל ה – 40 לבית הספר וכו'.

העיקרון הבסיסי של שנת היובל: הכול חוזר למצבו הראשוני: ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו" כלומר אדם שמכר את נחלתי – יחזור אליה, עבד שנמכר לעבדות – יצא לחופשי ויחזור למשפחתו וכו'.

מפס' 11 – 12  מסתבר שגם בשנת היובל חל איסור על עיבוד האדמה והמטעים. נוצר, אפוא, רצף של שנתיים, בהן השדות, הכרמים  והמטעים יעמדו ריקים ושוממים והיבולים הם הפקר לכל הרוצה בהם. המחוקק עצמו עומד על הקושי המעשי בקיום החוק ומכין מראש תשובה לשאלה הנשאלת בפס' 20 : "וכי תאמרו: מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף…?" על השאלה עונה המחוקק כי בשנה ה – 48 יברך אלוהים את הארץ בברכה מיוחדת ויבוליה יספיקו לשלוש שנים!

בפס' 13 – 17 מסביר המחוקק כיצד חוזרות הנחלות לבעליהן המקוריים. מן הפסוקים הללו מסתבר שבעצם אין כלל מכירה של קרקעות, אלא המוכר מחכיר לקונה את השדה, והתשלום הוא על-פי מספר שנות היבול הצפויות עד היובל, כלומר ככל שהיובל רחוק יותר, מחיר השדה גבוה יותר.

פס' 23 – לסיכום הקטע המחוקק חוזר ואוסר על מכירת קרקעות בארץ ישראל – לצמיתות.

דרך אגב, מרבית החוקרים סבורים כי על חוק זה בדיוק הסתמך נבות בסירובו למכור את הכרם לאחאב, והרי לנו עוד סיבה מדוע זמן כתיבת הסיפור על כרם נבות הוא מאוחר בהרבה לתקופת אחאב…..

[הערה בפסוקים הללו נפגשנו בעבר כאשר למדנו את הנושא "אונאת דברים" ב"תרבות ישראל"]

יש הרואים בחוק היובל אמצעי מצוין לצמצום פערים בחברה וכלי לשוויון חברתי. החוק אוסר, אפוא, מכירת קרקעות, אלא החכרתן לתקופה שלא תעלה על 49 שנים. רעיון זה בדיוק אומץ בחום על ידי מנהל מקרקעי ישראל, שבבעלותו כ – 92% מקרקעות מדינת ישראל. חקלאים, מושבים וקיבוצים וכן גם בעלי בתים צמודי קרקע חותמים עם המנהל על חוזים להחכרת הקרקע לטווח ארוך: 49 שנים, ולא יותר!

כפי שכבר הערתי קודם לכן, חז"ל הבינו כי החוק, כלשונו, איננו ניתן כלל לקיום.  מכיוון שנאמר שיש לקרוא דרור "לכל יושביה" של הארץ, הרי עם גלות בית ראשון הפסיקו לקיים את מצוות היובל, ואם נזכור את דעת המחקר כי ספר ויקרא נכתב בתקופת בית שני, מסתבר שהחוק מעולם לא קוים…..

דרך אגב, המילה "יובל" אומצה גם בשפות אחרות. למשל, קו הרכבת התחתית בלונדון, שנחנך לכבוד יום ההולדת ה- 50 של המלכה אליזבט נקרא  Jubilee line!

דברים ט"ז 18 – 20, י"ז 8 – 13 – סדרי שלטון

שני הקטעים הקצרים הללו עוסקים בסדרי השלטון ואכיפת החוק.

 

פס' 18 – 20 – קטע זה פותח קבוצה שלמה של דיני מדינה ומשטר: שפיטה, המלך, הכהן, הנביא, חוקי מלחמה, ביצוע פסק-דין מוות ועוד. בחוקים הללו הפנייה היא לסירוגין הן לשופט והן לעם, מכיוון שהעם חייב להיות שותף להליך המשפטי: אחד מהעקרונות החשובים ביותר במשפט הוא פומביות, כלומר הצדק חייב להיעשות לעיני כל! (כדברי השופט העליון האמריקאי, ממוצא יהודי, לואי ברנדס: "השמש היא חומר החיטוי החזק ביותר!" ) חוקי בתי הדין קודמים לחוק המלך, אולי כדי להדגיש כי המלך הוא רק ראשון בין שווים, וגם הוא כפוף לחוק, ואינו נמצא מעליו.

 

פס' 18- החוק פותח במינוי בעלי תפקידים. על השופטים להיות חכמים, בעלי ניסיון אך גם בעלי דמות חינוכית, מכיוון שתפקיד השופט איננו מצטמצם רק באכיפת החוק – עליו להשליט משפט צדק. 

שוטר – מובנה של המילה כיום הוא כמובן מי שתפקידו לבצע את פקודות השלטון ומערכת השפיטה ולדאוג להשלטת סדר ולאכיפת החוק. במקרא, פירושה הראשוני של המילה הוא אדם בעל מעמד גבוה. בשפות שמיות עתיקות רבות פירושו של השורש ש.ט.ר. הוא לכתוב, כלומר השוטר הוא מי שרושם את פסקי הדין של בית המשפט.

לא מצוין בחוק כמה שופטים יש למנות בערי השדה, אך מפרק י"ז ניתן להבין כי מדובר בשופט יחיד.

עצם הבאת החוק למינוי שופטים הוא חידוש מכיוון שמדובר כאן במערכת משפטית שאינה נבחרת באופן ספונטני על ידי העם. השופטים אינם עוד ראשי המשפחות או "הזקנים", אלא ממונים על ידי רשות מוסמכת. חשוב לציין כי המעבר משפיטה ספונטנית לשפיטה ממוסדת לא היה כה חלק ומהיר, ובפרקים הבאים יש עדיין חוקים המקנים סמכויות לזקני העדה.

 

פס' 19 – 20 – האיסור על לקיחת שוחד

במבוא לנושא החוק במקרא עמדנו על העובדה שכל חברה אנושית זקוקה למערכת חוקים, בכדי להסדיר את החיים בה. כבר משחר האנושות היה ברור לאדם כי לא די בחקיקת החוקים, אלא יש גם צורך לפרש אותם, ולקיים מערכת שתהיה מבוססת על "הצדק הטבעי", שתפשר ותפתור סכסוכים, בהסתמך על מערכת החוקים, ובדרך שונה מזו הנהוגה בעולם החי: מערכת המשפט, ולא "כל דאלים – גבר" (כל החזק – מנצח!). אין כמעט ספר מספרי המקרא שאיננו עוסק בדרך זו או אחרת במערכת המשפט, החל מחוקי המקרא, סיפוריו, ספרי ההיסטוריוגרפיה, ספרות הנבואה, וכמובן גם ספרות החוכמה והמזמורים. כולם מסכימים פה אחד כי ללא מערכת משפט הוגנת ותקינה, החברה הישראלית נידונה לכיליון ולהרס. מקורות רבים עוסקים בעדים ובמהימנותם. הפעם נעסוק בנושא שונה: השוחד לשופטים. לא לחינם מעסיק נושא השוחד את החברה האנושית, מאז ועד עצם היום הזה, מכיוון שאין כמו השוחד לפורר ולהרוס את המרקם האנושי העדין של כל חברה.

 

[ממש ברגעים אלה של כתיבת הדברים, אני מאזין ברקע להקראת פסק הדין במשפטו של ראש ממשלת ישראל, אהוד אולמרט, שהואשם בלקיחת שוחד. מסתבר שעל-פי הכרעת השופטים הוא חף מפשע!]

 

פס' 19 –חלקו השני של הפסוק לקוח מן הז'אנר החוכמתי, בדומה לפתגמים בספר משלי. השופט הלוקח שוחד כמוהו כעיור. הוא אינו מסוגל לראות את האמת המשפטית מכיוון שכספי השוחד שבכיסו מעוותים את אמות המידה המוסריות שלו, ודברי הצדיקים (מלשון צודקים) נראים לו אחרת מכפי שהם. כמובן שמי שיכול לשחד את השופט הוא מי שהממון בכיסו, וכך ייוצר שסע חברתי עמוק, לא רק כלכלי, אלא גם חברתי, בין עניים ועשירים.

בכלל, שני הפסוקים דנים בהוראות לשופטים ולעדים. נאסר על השופט "להכיר פנים", כלומר אסור לו לעוות את הדין בגלל הכרות קודמת עם אחד הצדדים במשפט [גם כיום, במדינת ישראל,  נהוג ששופט "פוסל את עצמו" מלשבת במשפט, אם מסתבר לו שיש לו הכרות אישית קודמת עם מי מהצדדים, שעלולה לגרום עיוות הדין]. השופטים נדרשים לרדוף  אחרי הצדק וזאת על מנת לקיים את אחד המוטיבים החשובים במקרא: ישיבה בארץ ישראל לאורך זמן מותנית בהתנהגות מוסרית (ודתית) נאותה של העם, ותפקידה של מערכת המשפט לשמור שהתנהגותו של העם אכן תהיה כזו "למען תחיה וירשת את הארץ".   

 

חוק בית המשפט העליון: י"ז 8 – 13

חוק זה הוא אחד החוקים האופייניים לריכוזיות השלטון, כפי שהיא מתבטאת בספר דברים. זוהי גם אולי הסיבה לכך שבבתי המשפט ישבו כהן לוי ושופט. אחד מתפקידי הכהן היה הנחיית העם בחיי היום-יום (מיכה ג' 11: "ראשיה בשוחד ישפוטו, וכהניה במחיר יורו…").

מי שבאים  לבית המשפט העליון אינם בעלי הדין עצמם, אלא השופטים מערי השדה שלא ידעו להכריע בדין. החוק מבחין כאן בשלושה ענפים של המשפט:

"בין דם לדם" – דינים של רצח והריגה, או עבירות שהעונש עליהן עלול להיות מוות.

"בין דין לדין" – דיני נזיקין, דיני ממונות וכו'.

"בין נגע לנגע" – אבחון מוקדם של מחלות מדבקות (צרעת, שחין וכו'), שהיו חשוכות מרפא, והייתה חשיבות עליונה של אבחונן המוקדם ככל האפשר.

השופט הבא לקבל את הייעוץ של בית המשפט העליון חייב לקבל את הכרעתו. אי מילוי אחר פסיקת בית הדין העליון עונשו מוות! חשוב ביותר: הנענש כאן אינו בעל הדין שנמצא חייב במשפטו, אלא השופט, שלא מילא אחר גזר הדין! שופט כזה נקרא בלשון ההלכה "זקן ממרה". העונש כאן חמור במיוחד מכיוון שהשופט שאינו מבצע את פסיקת בית המשפט העליון כלשונה, פוגע בסמכות מערכת השפיטה כולה, ועלול לגרום להתמוטטותה. בנוסף, הוא פוגע גם בסמכותו של הכהן, ובדרך עקיפה – בסמכות האל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קטגוריות: החוק המקראי, ויקרא, כללי, שמות | תגים: , , , | להגיב

החוק המקראי

החוק המקראי

הפרקים הנלמדים: דברים ו' 4 – 14, ט"ו 1 – 12, כ', כ"ד 10 – 22

 

מבוא קצר לנושא החוק המקראי

חוק-   1.  דין, תקנה הנקבעת ע"י רשות עליונה והיא חובה על הכול. 2. מנהג שנתקבל ונעשה ברבות הימים  חובה על הכול.  3. תופעה קבועה ובלתי משתנה בטבע, בחיים, בחברה וכו'.

חוקה- קונסטיטוציה, משטר המדינה, מערכת חוקי היסוד שלה.

משפט – דין, עניין הנידון ע"י שופט/ים.

 

כל חברה אנושית, החל בזוג חברים, כיתה, בית ספר, קיבוץ, עיר, מדינה ולבסוף  מדינות העולם כולן, זקוקה לחוקים שיסדירו את היחסים בין אדם לחברו ובין האדם והשלטון. חברה שאין בה חוקים, "חוק הג'ונגל" שולט בה, והחזק "טורף" את החלש. החוקים של כל חברה משקפים את הנורמות הנהוגות באותה החברה. שינוי באורחות החיים יביא, קרוב לודאי, לשינוי החוקים. לדוגמא, במאה התשע-עשרה לא נמצא באף מדינה בעולם חוקי תעבורה ברכב מוטורי.  ודוגמא אחרת: שלום בין מדינת ישראל, ארצות ערב והפלסטינאים יביא, קרוב לודאי, לשינוי בחוק השרות הצבאי, ויקל על נטל הגיוס. כל חברה, מהחברות השונות הנ"ל, מסמיכה מתוכה אנשים שיחוקקו את החוקים הנחוצים לקיום החברה, זאת מכיוון שאי אפשר להשאיר לכל אדם לקבוע בעצמו את חוקי החברה בה הוא חי.

החוק המקראי לעומת חוקי המזרח הקדום

עם ישראל לא נוצר בחלל ריק. בעמים השכנים היו נהוגים חוקים שונים. בחפירות ארכיאולוגיות שנעשו במאתיים השנים האחרונות, בעיקר במסופוטמיה ("בין הנהרות" – עיראק של היום), נתגלו לוחות אבן ובהם חוקים של עמים וממלכות: חוקי אור-נמו, חוקי אשנונה, חוקי חמורבי וחוקים חיתיים ואשוריים שונים. בכל קבצי החוקים הללו נוכל למצוא חוקים הדומים במהותם, או בפרטיהם לחוק המקראי, אבל קיימים מספר ההבדלים יסודיים בין חוקי המקרא וקבצי החוקים הללו. ההבדל העיקרי והחשוב ביותר הוא מקור החוק. על-פי המסורת היהודית חוקי המקרא מקורם אלוהי. עשרת הדיברות נמסרו למשה במעמד הר סיני, ובהמשך נמסרו החוקים האחרים. לעומת זאת, חוקי המזרח הקדום מקורם אנושי, ובדרך כלל הם נחקקו על-ידי המלך, ומכל מקום, על ידי בן אנוש. הבדל אחר הוא שחוקי המזרח הקדום עוסקים כמעט אך ורק בהסדר היחסים בין אדם לחברו, בדיני עונשין ובסדר הדין הפלילי, ואילו חוקים רבים לאין ספור במקרא עוסקים ביחסים בין האדם לאלוהיו ומסדירים את עיקרי האמונה. הבדל נוסף הוא שבעוד שקובצי החוק במזרח הקדום עומדים בפני עצמם, הרי החוק המקראי שזור בתוך סיפור יציאת מצרים, המתואר בתורה החל משמות י"ב ועד סוף ספר דברים. ולבסוף, בחוקי המקרא יש חוקים ישראליים מקוריים שאין להם אח ורע בחוקי העמים השכנים.    

עם התפתחות מדע בקורת המקרא, החלו להישמע דעות כנגד התפיסה המסורתית שמקור החוק הוא אלוהי. הסיבות לכך רבות ושונות, ולא נפרט את כולן. נביא רק דוגמא: חלק מהחוקים מופיעים פעמיים, ואף שלוש, בספרי התורה השונים. ישנם הבדלים לשוניים וגם ענייניים בין החוקים העוסקים באותו הנושא. אפילו בעשרת הדיברות, המופיעות בשתי גרסאות דומות, יש הבדלים משמעותיים, הן בהנמקה לשמירת השבת והן בדיבר העשירי :"לא תחמוד". לדעת המחקר המקראי מדובר בקבצי חוק שונים, שעוצבו בתקופות שונות, והותאמו מדי פעם למציאות המשתנה. (וראה על כך גם להלן).

חוקי חמורבי

חמורבי מלך בבבל במאה השמונה-עשרה לפה"ס. יש חוקרים המזהים אותו עם אמרפל, מלך שנער (בראשית, י"ד 1) אבל אין זיהוי זה יוצא מגדר ההשערה בלבד. בחפירות שנערכו בעיר שושן נמצאה מצבה הכוללת את מערכת החוקים הקרויה על שם חמורבי. בראש המצבה מופיע האל שמש, המוסר לחמורבי שרביט מלוכה וטבעת. יש הרואים בכך את הענקת הסמכות לחוקק חוקים. 

הטקסט הכתוב במצבה מחולק לשלושה חלקים: מבוא, מערכת החוקים וסיכום. במבוא למערכת החוקים כותב חמורבי:

"…בעת ההיא [.......] קראוני להצלחת העם, לי לחמורבי, המושל השגיא וירא האלים, למען השכין צדק בארץ, לכלות רשעים ופועלי אוון, לבל יעשוק החזק את החלש ממנו…"

לאחר מערכת החוקים השלמה מופיע סיכום:

"אלה המשפטים אשר שם חמורבי המלך הנבון, להביא לארצו שלום אמת. אני חמורבי [.....] השמדתי את אויבי ממעל ומתחת, שמתי קץ למלחמות, הבאתי ברכה לארץ [.........] האלים הגדולים קראוני, על כן אנוכי לבדי הנני הרועה המביא ישועה. צילי הטוב פרוש על עירי, בחיקי החזקתי את יושבי ארץ שנער ואכד [......] סכותי עליהם בחוכמתי למען לא יעשוק תקיף את חלש, לנהל במישרים יתום ואלמנה [.......]

(על-פי : אברהם לבנון, קובצי חוקים של העמים במזרח הקדמון, הוצאת אור, תשכ"ז, עמ' 76, 105) 

כאמור ההבדל העיקרי בין חוקי המקרא לחוקי חמורבי הוא במקור הסמכות ובדמות המחוקק: האל מכאן והמלך מכאן.

קבצי החוקים בתורה

רוב החוקים בתורה מרוכזים בשלושה קבצים גדולים ונפרדים זה מזה: (הערה: יש גם חלוקות שונות מן החלוקה שלהלן)

א.  ספר הברית- שמות כ'-כ"ג, הקובץ מכיל חוקים אזרחיים, חוקים מוסריים-חברתיים וחוקים פולחניים.

ב.  ספר כוהנים -  שמות כ"ה-ל"א, ל"ה-מ', ספר ויקרא כולו וכן ספר במדבר, פרקים א'-י', כ"ח-ל’. עיקר עניינם של חוקים אלה הוא בסדרי הפולחן ובמעמד הכוהנים בפולחן. יחד עם זאת מוצאים כאן גם חוקים מקבילים לחוקים שבספרי שמות ודברים, בעיקר חוקים העוסקים במצוות החלות על כל בני-ישראל ובחלקם אף במצוות מוסריות-חברתיות.

ג. משנה תורה -  כולל את החוקים המופיעים בספר דברים, המרוכזים בעיקר בפרקים י"ב-כ"ו. חלק מן החוקים מקבילים בתכנם לחוקים בקבצים האחרים, אך מצויים כאן גם חוקים ייחודיים העוסקים במעמד המלך, הנביא, חוקי מלחמה ועוד. החוקים הפולחניים מאופיינים ע"י הצו החוזר לריכוז הפולחן "במקום אשר יבחר ה' לשכן את שמו שם".

בשלושת הקבצים מיוחסים החוקים והמשפטים לה', ובאמצעות משה ניתנו לעם ישראל. הקבצים שונים זה מזה בסגנונם, בחלק מנושאיהם ואף ביחסם לעניינים שונים שהחוקים עוסקים בהם. יתר על כן, גם כל אחד מן הקבצים כשלעצמו אינו מהווה קובץ אחיד ומגובש מבחינת מבנהו הפנימי וסדר החוקים שבו, ואף לא מבחינת ניסוחו וצורתו.

עיון בחטיבות החוקים שבתורה, ניתוח החוקים השונים וההשוואה בין חוקים מקבילים בקבצים השונים, מצביעים על כך שחוקת התורה התהוותה בתהליך מורכב וממושך והיא משקפת מגמות היסטוריות וחברתיות שונות ואף מאוחרות יחסית.

כאמור, משפט התורה אינו מפריד בין תחום המשפט האזרחי לבין תחומי המוסר והדת ובכך הוא נבדל מחוקי המזרח הקדמון, שהם בעלי צביון חילוני. המסורת על מוצאם של חוקי התורה במעמד הר-סיני וכתיבתם באמצעות משה, באה להקנות סמכות אחת ואחידה לקבצים שונים ולגרסאות שונות של חוקים.

התיאוריה של אלט.

החוקר הגרמני אלט (1883 – 1956) הבחין בין שתי צורות יסוד עיקריות של חוקי התורה על פי ניסוחם הסגנוני: החוק הקזואיסטי והחוק האפודיקטי.

החוק הקזואיסטי – זהו חוק מותנה. הוא מפרט את נסיבותיהם של מקרים משפטיים שונים ומציין את הדין בכל מקרה, ומכאן שמו (casus – בלטינית -מקרה). מבחינה תחבירית מורכב החוק הקזואיסטי ממשפטי תנאי ומשפטי תוצאה. את סגנונם של משפטי התנאי מאפיין השימוש בשתי מילות התנאי "כי" ו -  "אם", שימוש המאפשר גיוון המקרים על ידי חלוקתם למקרה ראשי – המוצג על-ידי המילה "כי",  ומקרה משני, המוצג על ידי המילה "אם". משפטי התנאי מגדירים את המקרה המיוחד ומגבילים אותו ביחס לאחרים. משפטי התוצאה מגדירים את המסקנות המשפטיות מן המקרה המתואר.

לדעת אלט, החוקים הקזואיסטיים שייכים לתחום השיפוט התקין ונועדו לספק צרכים של שפיטה מקומית, של השופטים בשער העיר. מערכת כזו הולמת חברה יישובית, ומשקפת ללא ספק, את השלב שלאחר התנחלות בני ישראל בכנען. החוקים הקזואיסטיים הם חילוניים לפי טבעם, ועוסקים בעיקר ביחסים שבין אדם לחברו.

החוק האפודיקטי – עיקרו צו מוחלט, והוא מנוסח בצורה פסקנית, ואין בו פירוט כלשהו. לדוגמא: "לא תרצח", "מכה איש ומת מות יומת" (יש המכנים צורה זו של חוק "החוק הבינוני" מכיוון שהפועל מופיע בזמן הווה) וכו'. המקרה הפלילי והדין גובשו יחד במשפט קצר אחד. החוק האפודיקטי נובע לכאורה מרצונו של ה' ואינו ניתן לשינוי, או להמרה בכופר נפש.

יש הטוענים כי החוק האפודיקטי הוא יצירה ישראלית מקורית וייחודית, בעוד שהחוק הקזואיסטי אומץ מעמים שכנים. לטענתם, מוצאו של החוק האפודיקטי בחברה הנוודית – מדברית, עובדה המסבירה את חומרת דיניו.  הניגוד פנימי והצורני בין שני סוגי החוק מתאים לניגוד שבין שתי אורחות החיים – המדברי מחד, והיישובי בכנען, מאידך. בתהליך ארוך של התמודדות ופשרה אוחדו שתי מערכות החוקים הללו לכלל חוקה  אחת.

דברים ו' 4 – 14 – "קריאת שמע"

הפסוקים 4 – 9 בפרק נקראים במסורת היהודית "קריאת שמע". הם אינם מהווים חוק בפני עצמו, אלא באים לתאר את מהות האמונה הטהורה ב – ה' והאמצעים להשרשתה בקרב כל העם לדורותיו, ובקרב כל פרט בנפרד. זוהי אולי גם הסיבה שהדברים נאמרים בלשון יחיד ובלשון רבים גם יחד.

זהו בעצם הקטע היסודי בתפילה. איתו פותחים את הבוקר, איתו הולכים לישון (קריאת שמע על המיטה) הוא נאמר בכל אחת מתפילות היום, לפני "תפילת העמידה" (תפילת שמונה-עשרה), הוא שגור ורהוט על פיו של כל יהודי דתי, וההבדל בין תינוק לילד הוא בידיעה על-פה של "קריאת שמע".

"קריאת שמע" מכילה שלוש פרשיות מהתורה: דברים, ו' 4 – 9, י"א 13 – 21 במדבר, ט"ו 37 – 41 .

הדרישה לאהבת האל: "ואהבת את ה' אלוהיך.." נמצאת אך ורק בספר דברים.

האותיות ע' ו – ד' בפסוק 4 גדולות משאר האותיות בטקסט, והן נקראות "אותיות רבתי". ההסבר המקובל לחריגה זו: שתי האותיות מצטרפות יחד למילה "עד" – כל אדם מישראל היה עד למעמד הר-סיני, והוא מתחייב בברית שנכרתה. הסבר נוסף: אם כל העם יקיימו את הנאמר, יתקיים העם בארץ ישראל לעד.

תפילין ומזוזה -  את הנאמר בפס' 8 – 9 ניתן לראות כמטאפורה, ואילו חז"ל למדו מכאן שתי מצוות מעשיות חשובות ביותר. מפס' 8 נלמדה מצוות התפילין, ואילו מפס' 9 נלמדה מצוות המזוזה: על כל משקוף של בית, וכן על המשקוף בכל חדר, המשמש למגורים או שינה, יש לקבוע מזוזה.

יהודים רבים מייחסים למזוזה סגולות מאגיות, ואסונות רבים, כמו תאונות דרכים, פיגועים וכו', מיוחסים למזוזה שאינה כשרה. המנהג לנשק את המזוזה הובא על-ידי יהדות צפון אפריקה, ולא היה קיים באשכנז.

פס' 10 – 14 – בהמשך מזהיר משה את העם כי כאשר יגיעו לארץ ויראו את השפע ברב שקיבלו מן האל, בלא שטרחו בכך, אסור להם לשכוח כי כל הטוב הזה בא להם מידי אלוהים. רק אותו יש לעבוד ואסור בתכלית האיסור לעבוד את האלילים הזרים, כי העונש על מעשה זה יהיה השמדה וחורבן.

 

דברים ט"ו 1  -12 – שמיטת הלוואות ו"תקנת הפרוסבול" של הלל

ב"חוק שמיטת הקרקעות" (אותו לא נלמד) דורשת התורה מעם ישראל להפסיק לעבד את כל אדמות ארץ ישראל בכל שנה שביעית, במחזור ידוע ומוסכם. מכיוון שהחברה היהודית בארץ ישראל הייתה אז חברה חקלאית, ומכך התפרנסו כול בתי האב, לחוק השמיטה היו השלכות כלכליות קשות ביותר, ולא ארחיב.

הקטע שלפנינו עוסק בהיבט מיוחד של שנת השמיטה: שמיטת כספים. החוק מחייב אדם שהלווה כסף לחברו לוותר על ההלוואה,  אם חברו לא יכול להחזיר את הכסף עד שנת השמיטה. קשה לדעת אם בשלב הראשון של התפתחות החוק נדרש המלווה לדחות את זמן הפירעון, או לבטל את החוב כליל. ברור שמשק כספים רגיל איננו יכול להתקיים על פי חוק כזה. אם חוק שמיטת ההלוואות קשור עם חוק השמיטה, יתכן שמדובר באי תשלום החוב באותה השנה, אך החוב אינו נמחק לחלוטין?

יש לציין שהחוק אינו מזכיר את שמיטת הקרקעות, אך סביר להניח שיש קשר בין הדברים. בחברה המבוססת בעיקרה על החקלאות, אין לאדם הכנסה בשנת השמיטה, וממילא אין לו כסף להחזיר את החוב שלקח, כדי שיוכל לקיים את משפחתו. החוק כאן משובץ בקטע של הטפה חינוכית, כאילו לא החוק עצמו הוא העיקר, אלא מטרתו החינוכית.

"שמוט כל בעל משה [את] ידו…" כלומר על כל בעל חוב לוותר עליו. יש המשערים שהצירוף "לשמוט את היד" הוא ביטוי ציורי ליד נוגשת, התובעת בחזקה את החוב, יד שיש להניחה ולהורידה.

"את הנכרי תגוש…" ידוע כי במזרח הקדום היה מנהג של שמיטת חובות בזמן הכרזת ה"דרור". מלך חדש, בשנה השנייה לעלייתו למלוכה, היה מכריז על שחרור אסירים ושמיטת חובות שלא נתנו לצרכי מסחר, אלא לקיום. גם כאן, הכוונה כנראה דומה: הנכרים, בימי בית ראשון, היו בעיקר סוחרים, משום שלא הותר לזרים לקנות קרקעות בארצות מושבם. חוקרים אחרים לא מקבלים הסבר זה, וטוענים שיש כאן ראיה לאומנית צרה: יש להתחשב בבני עמך אך לא בזרים, שממילא אינם מקיימים את חוקי התורה, ולא יוותרו ליהודי על חובו בשנת השמיטה.

בפסוק 4 נאמר: "אפס כי לא יהיה בך אביון…" בהמשך, בפסוק 11 נאמר: "…כי לא יחדל אביון מקרב הארץ…" ויש לכאורה סתירה בין שתי הקביעות. ההסבר המקובל: אם כל העם יתנהג על פי דרישת חוק זו, אכן לא יהיו אביונים. אבל זוהי גישה אידיאליסטית-אוטופית, ואילו פס' 11 משקף את המציאות הריאליסטית: גם בימות המשיח, עדיין יתחלק העולם לעשירים ועניים ויש להתייחס אל העניים על פי החוק הנ"ל. המחוקק מודע לקושי שיש לאדם לוותר על כספו, אותו הרוויח ביושר ובעמל רב, על כן הוא פונה שוב ושוב אל מצפונו של המלווה, מזהיר אותו לבל יתאכזר אל הלווה, ומאידך, מבטיח לו ברכה אם יקיים את החוק כנדרש.

חוק שמיטת ההלוואות הוא חוק חברתי שבא לצמצם את הפערים בין העשירים לעניים. הפנייה היא אמנם למצפונו של כל אדם ואדם, אך התוצאה תשתקף גם במישור הלאומי:

"והעבטת גויים רבים ואתה לא תעבוט ומשלת בגויים רבים ובך לא ימשלו"  (ט"ו 6)          

תקנת הפרוסבול כאמור, משק כלכלי איננו יכול להתפתח ללא אשראי (הלוואות). במהלך הדורות הלך ופחת מספר היהודים שהיו מוכנים לוותר כליל על כספם, אותו הרוויחו ביושר ובעמל רב, מחמת החוק הנ"ל. כדי לעודד את המלווים להמשיך ולהלוות כסף, תיקן הלל הזקן, שחי במאה הראשונה לספירה, את תקנת הפרוסבול. הרעיון די פשוט: חובות לבית הדין אינם נשמטים בשנת השמיטה. את שטר החוב כותב הלווה לטובת בית הדין, ובית הדין יעביר את הכסף למלווה:

"פרוסבול אינו משמט. זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן. כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה ועוברין על מה שכתוב בתורה 'השמר לך פן יהיה עם לבבך בלייעל' וגו'.

זה גופו של פרוסבול: מוסר אני לכם …הדיינים…שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה." (משנה, שביעית, פרק י', משניות ג' – ד')  

התלמוד הבבלי  (גיטין, דף ל"ז, ע"ב) מביא דרכים נוספות לעקוף את החוק המקראי. אחת מהן: על הלווה להחזיר את הכסף למלווה ולומר לו כי הוא נותן לו מתנה, ואין בכסף הזה משום החזרת החוב.  אנו רואים כי החוק, כלשונו, היה קשה לביצוע, ובמהלך הדורות נזקקה המסורת למצוא "דרכים אלגנטיות" לעקוף אותו, בכדי ששוק הכספים יוכל להמשיך ולהתקיים.

 

דברים כ' חוקי מלחמה

כל הפרק דן בחוקי מלחמה, נושא שאינו מופיע כמעט בחוקי עמים אחרים. חוקי המלחמה בפרק באים להגביל את הלוחמים, להתחשב באדם, בין שהוא מישראל, ובין שהוא אויב. על פי פס' 4, אלוהים הולך עם העם למלחמה. כנראה שנוכחותו מסומלת ע"י ארון הברית (ראה למשל  שמואל א', ד' 3 ואילך). הפרק כולו כתוב בסגנון של הטפה, הבאה להרגיע את הפחד מן המלחמה, ולעורר את הביטחון המוחלט של הלוחמים באל.

פס' 2 – 4: דברי עידוד מפי הכהן (נקרא ע"י חז"ל: "כהן משיח מלחמה"). העידוד לא בא ללבות שנאה כלפי האויב, אלא להפיח ביוצאים בטחון בצדקת המלחמה. מופיע כאן מוטיב מקראי נפוץ וידוע שעיקרו: עדיפות האמונה על כוח הזרוע. מיטיב לבטא זאת דוד בהטיחו בפני גלית: "אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ואנוכי בא אליך בשם ה' צבאות…." (שמואל א', י"ז 45)

פס' 5 – 9: המשוחררים מן הקרב. המלחמה באויב היא חובה כללית המוטלת על כל אדם מישראל בן 20 ומעלה. יש ארבעה סוגי אנשים המשוחררים מן הקרב: מי שבנה בית חדש ולא חנכו, מי שנטע כרם ולא חללו, מי שאירש אישה וטרם נשא אותה וכמו כן כל הפחדנים, היראים מן המלחמה. הסעיף האחרון שונה מכל קודמיו. שלושת הסעיפים הראשונים עוסקים במי שהתחיל דבר מה, ולא זכה לסיימו, ויש כאן עניין אישי. לעומת זאת, הסעיף האחרון בא למנוע רפיון ידיים בקרב הלוחמים. (ראה גם שופטים ז' 1 – 3 ).

חשוב להוסיף: חז"ל הבחינו בין "מלחמת רשות" ל"מלחמת מצווה". הראשונה היא למען הרחבת גבולות הארץ, מעבר למה שהבטיח ה' לאבות. השנייה היא מלחמה בתוך גבולות א"י, על מנת לשחררה מידי יושביה הכנעניים, או במקרה של התקפה של אויבים, שזוהי שעת חירום. שחרור אנשים מן הקרב אפשרי רק בזמן של מלחמת רשות. במלחמת מצווה מוציאים אפילו "חתן מחופתו".

פס' 10 – 18: היחס לאויב. תחילה יש לפנות לעיר, נגדה נלחמים, בהצעה לכניעה ותשלומי מס. רק אם אנשי העיר לא מקבלים את ההצעה, יש להלחם נגדם. יש להרוג רק את הזכרים "לפי חרב", ואילו הנשים והילדים יישארו בחיים, ואפשר לקחת מהם לעבדים. פס' 15 – 18 מגבילים את החוק הנ"ל לערים רחוקות, [מלחמת רשות] ואילו את תושבי הערים בתוך שטח א"י המובטחת [מלחמת מצווה] יש להשמיד באופן מוחלט: גברים, נשים, ילדים ואפילו הצאן והבקר. ההצדקה לכך: כדי למנוע את האפשרות ללמוד מהם  עבודת אלילים. [חוק זה שימש בסיס לפסיקותיהם של מספר רבנים גזעניים ביהודה ושומרון, ולא ארחיב!]

פס' 19 – 20: כריתת עצים בעת מצור. גם אם המצור מתמשך, אין להשחית את העצים מסביב לעיר הנצורה. לדעת הרמב"ן (ר' משה בן נחמן) חוק זה בא למנוע ונדליזם לשמו, הנפוץ בקרב צבאות נלחמים. פס' 20 מצמצם את האמור בחוק לעצי פרי בלבד. לפסוק "כי האדם עץ השדה" הוצעו מספר פירושים:

1.  האדם אוכל מעץ השדה, על כן אסור לו להשמידו. או שהלוחמים יוכלו ליהנות מהפרי במהלך המצור.

2.  רש"י (ר' שלמה יצחקי): האם עץ השדה דומה לאדם, שצריך להלחם בו? מדוע להשחיתו?

3.  האם עץ השדה יכול לנוס מפני אויביו?

4.  ראב"ע (ר' אברהם אבן עזרא): פרי העץ נותן חיים לאדם, על כן אסור להשחיתו.

5.  פירוש מודרני: ראה שירו של נתן זך: עץ השדה (מומלץ!)

דברים כ"ד 10 – 22

בקטע זה אוסף של חוקים כלכליים/חברתיים, שנועדו להפוך את החברה לטובה יותר.

פס' 10- 13 – דרישה לשמירה על כבוד הלווה. זהו חוק ייחודי, הפונה לא רק לכיסו של המלווה, אלא גם למצפונו. החוק דורש מהמלווה, הבא לגבות את חובו, או ליתר דיוק, לקבל מהלווה עירבון כלשהו (הנקרא: עבוט), שיבטיח למלווה את החזרת החוב, שלא להיכנס לביתו של הלווה, כדי שלא להלבין את פניו ושלא לביישו בפני בני משפחתו! המחוקק ממשיך ופונה למלווה ודורש ממנו להחזיר ללווה את העירבון שלקח ממנו, באם הוא זקוק לו לשינה בלילה (ובמקום אחר – גם אם הוא זקוק לו לעבודה ביום). הרמב"ם בפסיקתו ב"הלכות לווה ומלווה" קובע: "הרי זה מצווה להחזיר לו העבוט בעת שהוא צריך לו, מחזיר לו את הכר בלילה כדי לישן עליו, ואת המחרשה ביום כדי לעשות בה מלאכתו: שנאמר "השב תשיב לו את העבוט" פנייה זו אל מצפונו של המלווה הלוקח עירבון מהלווה מופיעה גם בשמות כ"ב 25 – 26.

[חוק נוסף אוסר על לקיחה כעירבון רחיים, שור, או כל דבר אחר שהלווה נזקק לו לעבודתו ולפרנסתו.] בפס' 13 נדרש המלווה להחזיר את הבגד שלקח כעירבון עד שקיעת השמש. הנימוק לכך: הלווה יודה למלווה ויברך אותו ואלוהים יחשוב מעשה זה של המלווה כמעשה צדקה.

פס' 14 – 15 – איסור על עושק ו/או הלנת שכר (השווה: ויקרא י"ט 13). החוק פותח באיסור על עושק הפועל השכיר, או הגר שבא לעבוד בשדותיו של המעביד. הכוונה, כנראה, לשלם לו שכר הוגן, ולא לנצל את מצבו הקשה כדי להפחית בשכרו. ובכלל, עושק הוא ניצול הכוח שבידי אדם, או מוסד, כדי לפגוע כלכלית באדם אחר [לדוגמא: בישראל טוענים כנגד הבנקים שהם "עושקים את הציבור" באמצעות העמלות המנופחות שהם גובים]. לעומת זאת גזל פירושו שימוש במעשי אלימות, או איום באלימות כדי להוציא מידי אדם את רכושו. [גזלנים=שודדים]

בפס' 15 המעביד נדרש לשלם את שכרו של הפועל בתום יום העבודה. החוק משקף מציאות כלכלית קשה של עובדים עניים בשכר יומי, הזקוקים לשכרם מיד בסוף יום העבודה בכדי שיוכלו לרכוש אוכל למשפחתם, ובקיצור, "חיים מן היד אל הפה".

בעוד שבחוק ב-ויקרא י"ט המעסיק נדרש לשלם את השכר עד הבוקר (אסור לשכר "ללון" אצל המעביד) הרי כאן הדרישה היא לשלם את השכר עוד לפני שקיעת השמש, כדי שהפועל יספיק לרוץ לשוק ולקנות את המזון הדרוש לו ולמשפחתו. הבדל נוסף: בעוד שבחוק שבספר ויקרא י"ט הדרישה איננה מנומקת, המחוקק כאן מציין שהפועל עני, ומצפה לכספו בכיליון עיניים. כמו כן, מאיים המחוקק שאי מתן התשלום בזמן הקצוב הוא גם חטא דתי: "והיה בך חטא"!

פס' 16 – שינוי בתורת הגמול!!  פסוק זה חריג ביותר בתוך הקטע, ואודה על האמת, לא ברורים לי מניעיו של העורך המקראי ששרבב את הפסוק הזה לכאן. כפי שכבר למדנו, בתנ"ך "מתרוצצות", זו ליד זו שתי תורות גמול: האחת, גמול קיבוצי לדורות והשנייה, גמול אישי ומיידי. בעשרת הדיברות, למשל, מאיים אלוהים על עובדי עבודה זרה בעונש לשלושה וארבעה דורות. לעומת זאת, ביחזקאל י"ח מבוטל גמול זה ונקבע כי "איש בחטאו יומת". חז"ל היו, כמובן, ערים לסתירה בין שני המקורות הנ"ל והם קבעו כלל: "שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם" חז"ל השתמשו בפסוק 16 כדי להכריע לטובת שיטת הגמול האישי והמיידי.

תופעה נוספת, ייחודית לחוק זה היא אזכורו וציטוטו בספר מקראי אחר!. במלכים ב' מסופר כי עבדיו של המלך יואש קשרו עליו קשר ורצחו אותו (י"ב 21 – 22). כאשר התחזק אמציה, בנו של יואש, בשלטונו הוא הוציא להורג את רוצחי אביו. מחבר ספר מלכים מציין במפורש: "ואת בני המכים לא המית ככתוב בספר תורת משה…. לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, כי אם איש בחטאו יומת" (מלכים ב' י"ד 6). כאמור, לעניות דעתי זהו מקרה ייחודי שחוק מהתורה מצוטט ככתבו וכלשונו   בספרות ההיסטוריוגרפיה המוקדמת (נביאים ראשונים). להבדיל ממקרים אחרים, בהם מסופר על ביצוע החוקים המופיעים בתורה, בד"כ בספר דברים, אבל החוק עצמו איננו מצוטט.

פס' 17 – 22 –  בפסוקים הללו נדרש האדם שלא להטות את משפטם של החלשים בחברה. בנוסף, החוק אוסר על לקיחת הבגד של אלמנה, על מנת שישמש עירבון ("חבל") לתשלום חובה. (השווה: שמות כ"ב 25 – 26, דברים כ"ד 10 – 13) כמו כן מוסיף הקטע בדברים על מתנות העניים שנזכרו ב-ויקרא י"ט 10.

מתנות עניים  – אחת הדרכים שבהן ניתן לעזור לעניים ולרעבים היא על ידי מענקים של מזון, הישר מן השדה והמטע. יש כאן גם היבט חינוכי: בכל המקרים שלהלן העני נדרש לצאת מביתו ולהשתדל ולעמול בעבור האוכל שהוא מקבל ללא כסף. בין מתנות העניים הנזכרות:

לקט – החקלאי מתבקש להשאיר במקומן את השבלים הבודדות הנופלות לארץ במהלך הקציר. הנצרכים יוכלו לבוא וללקט את השבלים מן השדה [פרק שלם המתאר את הווי הקוצרים והמלקטות: רות, ב']

שכחה – אלומות בודדות שנשכחו בשדה, לאחר איסוף התבואה אל הגורן. יש להשאירן לעניים.

פאה – יש להשאיר את פינת השדה בלתי קצורה. המחוקק איננו מציין כמה פינות להשאיר, מה גודל הפינה וכו'. [חז"ל קובעים "אין פוחתים לפאה משישים", כלומר יש להשאיר אחד חלקי ששים מהיבול]

עוללות – אותם אשכולות ענבים שלא היו בשלים ומוכנים למאכל בעת הבציר.

פרט – הענבים הבודדים שנשרו מן האשכולות במהלך הבציר.

פארה – אסור למסוק את הזיתים בצמרות העצים, או לחילופין, להשאיר את הזיתים שלא נפלו מן העץ במהלך המסיק.

ההנמקה לחוקים הללו כפולה: הנמקה היסטורית, המזכירה את שהותו של עם ישראל במצרים והנמקה דתית – ביצוע החוקים הללו הוא צו אלוהי.

תקנה נוספת (דברים י"ד 28 – 29) שבאה לעזור לחלשים היא "מעשר עני". פעם בשלוש שנים יש לקחת עשירית מן היבולים בשדה ובמטע ולהשאיר אותם בשער העיר לנזקקים. התנ"ך אינו מפרט, אך כנראה שהיה מנגנון מקומי שדאג לחלוקת המעשר בין הנצרכים לו.

 

 

 

 

 

 

 

קטגוריות: דברים, החוק המקראי, ויקרא, כללי, שמות | תגים: , , | להגיב

ספרות החכמה

ספרות החכמה

הפרקים הנלמדים: איוב א', ב', מ"ב, קהלת א'

ספר איוב

מבוא קצר – ספר איוב נכלל בחלק ה"כתובים בתנ"ך ונמנה על ספרי "אמת": איוב, משלי ותהילים. הספר שייך לסוגה (ז'אנר) של ספרות החכמה, בה מבחינים בין שני סוגים: חכמה מעשית, המדריכה את האדם כיצד לנהוג בחיים כדי להפיק מהם את מלוא התועלת (ספר משלי, לדוגמא) והחכמה העיונית – פילוסופית, העוסקת בחקר היחסים בין האדם ואלוהיו (ספרי קהלת ואיוב, למשל).

איוב – האדם שאויבים אותו. השם מופיע בתנ"ך רק עוד פעם אחת. תרגום השבעים מפרש את השם על סמך השורש א.ו.ב זאת מכיוון שאיוב שב לתחייה בסוף הסיפור.

זמן חיבור הספר לא ברור. יש המקדימים אותו, על סמך תיאור עושרו של איוב בדומה לתיאורו של אברהם אבינו. אחרים מאחרים אותו למאה החמישית, על סמך תורת הגמול האישי הנוהגת בו.

בתלמוד נאמר כי "איוב לא היה ולא נברא, רק משל היה" כלומר, זוהי אלגוריה שבאה לתאר את סבלו של אדם, על לא עוול בכפו. טענת המחקר היא שהספר בא לבדוק את השאלה האם אלוהים מנהל בצדק את העולם.

הספר בנוי ממסגרת סיפורית: פרקים א', ב' וכן מ"ב 7 – 17, הכתובה פרוזה, ומגוף הספר, הכתוב בצורה שירית, ובו שלושה מחזורי ויכוח בין איוב ורעיו, נאומו של אליהוא ותשובת אלוהים.

לשון הספר, בעיקר החלק השירי, קשה מאד. יש בספר כ – מאה מילים יחידאיות. יש חוקרים הטוענים כי הספר לא נכתב במקורו בעברית, אלא תורגם מארמית, או מלשון שמית אחרת. זאת ועוד: בספר אין כל אזכור לארץ ישראל, ירושלים וכו', וההוויה המתוארת בו, כולל דמותו של האל, מרמזת לכאורה על כך שהספר איננו עברי-יהודי במקורו.

 פרקים א' – ב' – "מחזה" בחמש מערכות

 זהו "מחזה" בן חמש מערכות, המתרחש לסירוגין בין הארץ לשמיים.

תמונה ראשונה (פס' 1 – 5) – תחילה מוצג עושרו הרוחני של איוב וצדיקותו הרבה, ואחר כך עושרו החומרי, והאידיליה במשפחתו. עושרו של איוב מושלם, זאת על-פי המספרים הטיפולוגיים. צדיקותו של איוב כה רבה עד כי הוא מקריב קורבנות לאלוהים רק מפני החשש שמא בניו קללו את אלוהים כשהיו הלומי יין. 

תמונה שנייה (פס' 6 – 12) – מעבירה אותנו לשמיים. ה' מתגאה באיוב על צדיקותו ללא תנאי, ואילו השטן מתגרה ב-ה' וטוען כי אהבתו של איוב את ה' וצדיקותו הרבה איננה אלא פועל יוצא של עושרו. לדעתו זוהי אמונה "התלויה בדבר" וכשם שקבעו חז"ל "אהבה התלויה בדבר, בטל דבר- בטלה האהבה" כך גם איוב יפסיק להאמין ב – ה' אם ירד מגדולתו, ולא רק זאת אלא אף יקלל את ה'! "על פניך יברכך". השניים עורכים הימור בנידון ויש לשים לב שהשטן חופשי במעשיו עד גבול מסוים, ולא יותר, על-פי הרשאת ה'.  

תמונה שלישית (פס' 13 – 22) – ניגוד חריף לאידיליה שבפתיחה. הצרות באות בצרורות. האסונות באים לסירוגין, פעם מיד אדם, ופעם מידי השמיים. בכל פעם נותר רק "השליח", או "המבשר" כדי להביא את הבשורה המרה. המכות באות מהקלה אל הכבדה, ובסדר הפוך (כיאסטי) מתיאור העושר בפתיחה. הגדול באסונות מתרחש כמובן בסוף: רוח גדולה באה ומפילה את  קירות בית האח הבכור על יושביו, וכל בניו ובנותיו של איוב מתים. למרות שאיוב איבד את כל רכושו, הוא נשאר איתן ברוחו ובנאמנותו ב-ה', ולא מדבר בגנותו (תפלה – גנאי), ובהתערבות שבין ה' לשטן התוצאה היא 0:1 לטובת האל.

תמונה רביעית (פרק ב' 1 – 6) – מחזירה אותנו לשמיים. השטן, שהפסיד בהימור, טוען כי איוב נשאר נאמן ל – ה' כי רק עושרו נלקח ממנו, ואילו הוא עצמו לא נפגע. הוא מסית את ה' לפגוע באיוב עצמו. השטן משתמש כאן בפתגם חכמתי שכוונתו היא שהאדם יהיה מוכן למכור את נשמתו, העיקר להישאר בחיים. שוב האל מתפתה, ומאפשר לשטן לפגוע בגופו של איוב, אך בשום אופן לא להורגו.

תמונה חמישית (פס' 7 – 13) – יש כאן שלוש אפיזודות. בראשונה, איוב לוקה במחלת שחין קשה. הוא יושב באפר, כולו חבול ופצוע, מגרד את בשרו בחרס שבור, ומהאדם העשיר והצדיק לא נותר אלא שבר כלי, אשר אפילו חבריו אינם מזהים אותו. בשנייה, אשתו של איוב חוברת עם השטן כנגדו. היא מפצירה בו לקלל את ה' ולמות, וכך ייגאל מייסוריו הנוראיים. איוב נשאר איתן באמונתו, אבל האם יתכן שהיא מתחילה להיסדק?  זאת על סמך השוואת הנאמר בפס' 10: "בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו" לנאמר בסוף פרק א': "בכל זאת לא חטא איוב…,". הוספת המילה "בשפתיו" כאן יכולה להביא את הקורא לחשוב: בשפתיו, כלומר כלפי חוץ ובקול, איוב איננו מקלל את ה', אבל אולי בליבו פנימה מתחיל לקנן אצל איוב הספק בדרך ניהולו של העולם על ידי האל? באפיזודה השלישית מגיעים חבריו של איוב לנחמו. הם מצטרפים אליו,  וכולם נוהגים מנהגי אבלות: בוכים, קורעים את בגדיהם, זורקים עפר על בגדיהם וכלפי השמים, יושבים על הארץ, שבעה ימים ולילות ואיש לא פותח בשיחה, אלא אם כן איוב מדבר אליו. יש לציין כי מנהגי האבלות הללו אומצו במלואם על-ידי ההלכה היהודית ונהוגים עד עצם היום הזה.

הערה – יש לשים לב לשורש ב.ר.ך, המופיע בסיפור שש פעמים, ארבע מתוכן במובן ההפוך: לקלל. זאת מכיוון שחכמי המסורה רצו למנוע את הצירוף קלל + ה' ולכן "תיקנו" את הטקסט. ("תיקון סופרים") .

"ייסורי איוב"  ביטוי המשמש עד ימינו לתאר ייסורים בלתי אנושיים הבאים על אדם חף מפשע, או אפילו סתם כביטוי לייסורים קשים.

פרק מ"ב

תשובת איוב – פס' 1- 6 

קטע זה מופיע אחרי דבריו של ה' אל איוב, אותם לא למדנו.

תשובת איוב קצרה, וניתנת להבנה בשני אופנים: האחד, איוב מודה בטעותו ובקוצר יכולתו להבין את גדולתו של האל ואת דרכו בניהול העולם. עתה, לאחר שלמד להכיר את  האל, הוא מבקש את סליחתו. השני: איוב אינו מודה בטעותו. הוא מבין את כוחו ועצמתו של אלוהים ומעתה ברור לו שהעולם לא מתנהל על פי ציפיותיו לגמול אישי.

פס' 2 – איוב מודה כי אלוהים הוא כל יכול. "מזימה" כאן יכולה להתפרש הן לחיוב והן לשלילה.

פס' 3 – "מי זה מעלים עצה בלי דעת?" זהו ציטוט של טענת האל כנגד איוב בפרק ל"ח 2. איוב מודה כי אמר את דבריו ללא הרבה מחשבה.

פס' 4 – 5 – איוב ממשיך ומצטט את דברי האל בפרק ל"ח ומתוודה כי קודם הכיר את ה' בדרך עקיפה, ואילו עכשיו "עיני ראתה" – הוא זכה להכיר את האל וגדולתו מקרוב.

פס' 6 – "על כן אמאס ונחמתי" איוב מתחרט על הדברים שהטיח באל, והוא מוכן להמשיך ולשבת בתוך האפר, מבלי להתלונן ומבלי לחקור מדוע באו לו צרותיו. אחרים מפרשים כי איוב משפיל את עצמו, אבל אינו מתחרט על דבריו. הוא אינו מודה שחטא, ושייסוריו הם עונש על חטאיו, אלא מודה שטעה כשאמר שהעולם מתנהל בחוסר צדק.

סוף דבר – פס' 7 – 17

ה' פונה אל אליפז, שהוא כזכור החשוב ברעים, בטרוניה: "חרה אפי בך, ובשני רעך, כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב"!  טענה זו תמוהה, מכיוון שדווקא הרעים תמכו ב-ה' לאורך כל הדרך, ואילו איוב הוא זה שבא בטענות לאל. ההסבר המקובל: הרעים הנלחמים את מלחמת האל מפחיתים בכך בערכו.

איוב זוכה להצדקה מוחלטת, ופניית ה' לנציג מאשימיו רק מחזקת טענה זו. אלוהים פונה אל אליפז בדרישה לגשת אל איוב, כדי שהוא יתפלל ויעלה עולות עבורם, כדי להשקיט את כעסו עליהם.

סוף הסיפור: ה' מחזיר לאיוב את כל אשר היה לו, ולא עוד אלא כפליים. כל הרכוש הפיזי שהיה לאיוב, מלבד הבנים והבנות מוכפל. איוב חוזר לחייו הרגילים, ולא עוד אלא שהוא זוכה לחיות עוד מאה וארבעים שנה. גם לכך יש משמעות. על-פי המקובל, מכסת חייו של אדם היא שבעים שנה (ראה תהלים צ' 10) ואם כך, הרי איוב זכה לחיים חדשים, כפולים בארכם מהמקובל.

האזכור המיוחד של שמות הבנות דווקא, ולא של הבנים, וההדגשה כי זכו לנחלה בתוך אחיהן, בניגוד לחוקי הירושה בתורה, מרמזים גם הם כי מקורו של הספור על איוב איננו עברי-יהודי.

 

ספר קהלת

פרק א' ומבוא קצר                                                                                                                             

מגילת קהלת היא הרביעית בקובץ הנקרא "חמש מגילות", הנמצא בחלקו השלישי של התנ"ך: כתובים.  המגילה נקראת בבית הכנסת בחג הסוכות. על-פי המסורת היא מיוחסת לשלמה המלך, וזאת בגלל פתיחתה, אבל המחקר המקראי שולל לחלוטין ייחוס זה לשלמה. זאת מכמה בחנים. העיקריים שבהם: לשון המגילה, שהיא עברית מאוחרת בהרבה לתקופת שלמה, ובה משובצות מילים ארמיות ופרסיות, שלא היו יכולות להופיע בספר מספרי התנ"ך לפני הכיבוש הפרסי. והעיקר, בגלל הדעות השזורות במגילה, דעות הכופרות בעיקר, ומבטלות את הרעיונות המרכזיים בתנ"ך כולו. לדוגמא, רעיון הבחירה החופשית השזור לאורך התנ"ך מוחלף כאן בדטרמיניזם קיצוני: אין חדש תחת השמש, מה שהיה הוא שיהיה, גורלו של האדם נקבע מראש, עוד בטרם לידתו, ולמעשיו, הטובים, או הרעים אין שום השפעה על גורלו וכן הלאה. מוטיב מקראי נוסף, הדוגל בעדיפות מוחלטת של החכמה על פני הטיפשות  מבוטל על ידי קהלת במחי יד!

הדעות והרעיונות המופיעים במגילת קהלת הם כה קיצוניים וכה זרים לרוחו הכללית של התנ"ך, עד שחז"ל רצו לגנוז את המגילה, ולא להכליל אותה באסופת התנ"ך, אך הייחוס של המגילה לשלמה המלך וכן גם סיומה של המגילה, (שכנראה נוסף בידי סופר מאוחר כדי "להכשיר" אותה), המנוגד לכל הכתוב במגילה עצמה, סללו  את הדרך להכליל, בסופו של דבר, את מגילת קהלת בתנ"ך.

פרק א'                                                                                                                                 

פס' 1 – ייחוס המגילה לקהלת בן דוד, מלך בירושלים. פתיחה זו הביאה את המסורת לדבוק ברעיון שמחברה של המגילה הוא שלמה המלך.                                                                                                           פס' 2 – המגילה נפתחת בקביעה: "הבל הבלים הכול הבל" משפט זה מהווה מעין מסגרת ספרותית למגילה, והוא פותח וגם סוגר אותה (י"ב 8). המילה "הבל" נזכרת במגילה פעמים רבות. מובנה הראשוני הוא האד היוצא מן הפה ונעלם מיד. כוונת הדברים: שום דבר איננו חשוב בעולמנו. הכול חולף, זמני ונעלם כאילו לא היה מעולם.                                                                                                                               

פס' 3 – 11: המחזוריות בחיים ובטבע – כדי להוכיח כי הכול הבל, ולשום דבר אין חשיבות, מתאר קהלת את מחזור החיים, שהולך וסובב, בתכנית קבועה ובלתי משתנה, ואין בו שום חידוש. לאדם אין שום יתרון בכל עבודתו במהלך חייו. דור הולך ודור בא, ואין לכך כל השפעה על הנעשה בעולמנו. השמש זורחת ושוקעת ומסלולה מכוון כך שתגיע תמיד לאותו המקום. וכך גם הרוח, הנעה במסלולים קבועים. גם הנחלים, למרות שכולם זורמים אל הים, הים לעולם איננו עולה על גדותיו, כלומר הכול קבוע, ונקבע מראש.                                                        

פס' 8 – המחבר עובר לדבר על האדם. ככל שיחיה, הוא לעולם לא יוכל לדעת הכול, להקיף את הכול, לראות את כול מה שיש בעולמנו ולשמוע אותו. בפס' 9 מודגש הרעיון כי אין שום חדש בעולמנו. מה שהיה, הוא שיהיה והמוטו הוא הביטוי השגור עד ימינו "אין חדש תחת השמש". אם אדם סבור שגילה דבר מה חדש, הרי זה רק מפני שזיכרונו קצר, והדבר כבר היה קיים קודם לכן. הקטע מסתיים בקביעה כי הדברים שנעשו בעבר כבר נשכחו, והדברים הנעשים עתה יישכחו בעתיד הלא רחוק, ועל כן מעשי האדם הם חסרי תכלית. 

פסוקים 12 – 18 – דברי קהלתבפסוקים הבאים מצטייר קהלת כאדם זקן, בעל ניסיון חיים רב.הוא מספר בגוף ראשון כי חקר ובדק הרבה נושאים בעולמנו. במיוחד הוא בחן האם יש יתרון לחכמה על הסכלות (טיפשות) והגיע למסקנה כי הכול הבל. בפס' 13 טוען קהלת כי עצם הרעיון לחקור ולנסות להבין את הקורה בעולמנו הוא רעיון רע. כל מה שנעשה בעולמנו הוא "הבל ורעות רוח" – אין בו ממש. יש המפרשים את הביטוי רעות רוח – מלשון רעית רוח, רדיפה אחר הרוח, אחרי ההבל.                                                                                            

פס' 15 – אם יש דבר מה מקולקל – אין דרך לתקן אותו. ואם חסר דבר מה – אין דרך להשלימו.                       

פס' 16 – 18 -  קהלת מספר כי למד והגיע להיות  חכם יותר מכל אנשי ירושלים, אבל נוכח לדעת שגם העיסוק בחכמה הוא הבל ורעות רוח. מסקנתו היא שככל שהאדם חכם יותר, הוא סובל יותר.                                   

הפרק מסתיים בקביעה "ויוסיף דעת יוסיף מכאוב"  – ככל שהאדם מוסיף לעצמו חכמה, הוא מבין כמה הרבה עוד חסר לו, וכך מתרבה גם צערו.

 

 

 

 

 

קטגוריות: כללי, כתובים, מגילות | תגים: , | סגור לתגובות

נביאי אמת ושקר

נביאי אמת ושקר

הפרקים הנלמדים : דברים י"ח 9 – 22, ירמיהו כ', כ"ג 25 – 32, כ"ח

 

דברים י"ח 9 – 20 – מיהו נביא אמת?

במסגרת החוקים שמביא ספר דברים, אחד החוקים עוסק בנביאים ובנבואותיהם.

כאשר עם ישראל ייכנס לארץ ישראל עליו להיזהר מלחקות את מנהגיהם של הגויים, אותם הוא יורש ואת מקומם הוא תופס בארץ. בראש וראשונה מזהיר המחוקק מפני הללו שמעבירים את בניהם ובנותיהם באש! (על מנהג זה יש מספר עדויות במקרא, ויש אומרים כי המסר העיקרי של הסיפור על עקידת יצחק הוא למנוע מעשים מעין אלה) מכאן הולך הכתוב ומונה רשימה ארוכה של "בעלי מקצוע": אנשים העוסקים בחיזוי העתיד, המנסים אולי להשפיע על העומד להתרחש, ועומדים בקשרים לכאורה עם האלים השונים: קוסם קסמים, מעונן (מי שמשתמש בעננים, או גרמי שמים אחרים לניחוש העתיד, "אסטרולוג" של ימינו), מנחש, מכשף, אוב (כאותה בעלת אוב מפורסמת מסיפורו של שאול המלך), ידעוני וכו'. המחוקק מודיע כי כל הנ"ל הם "תועבת ה'", אליהם שומעים רק הגויים הנ"ל, ומהם צריך להיזהר.

לעומת זאת, בני ישראל חייבים לנהוג בדרך שונה. את התפקיד אותם ממלאים כל אותם "בעלי מקצוע" ימלאו בעם ישראל הנביאים, אותם ישלח ה' לעם, ורק אליהם יש להקשיב ורק בקולם יש לשמוע.

פס' 15 – המסגרת הספרותית של ספר דברים כולו היא נאום של משה, לפני הכניסה של עם ישראל לארץ ישראל. על כן, גם כאן, מדבר משה אל העם, בגוף ראשון, כמי שנושא בעצמו את התואר נביא: "נביא מקרבך מאחיך, כמוני, יקים לך ה' אלוהיך, אליו תשמעון". משה מזכיר לעם ישראל כי במעמד הר-סיני הם חששו מהתגלותו של אלוהים בפני כל העם, פן ימותו (וזאת על-פי התפיסה המקובלת "כי לא יראני האדם וחי"), ועל כן ביקשו ממנו שייצג את העם בפני אלוהים, וכי רק הוא יתקשר איתו.  לפי דברי משה גם ה' בעצמו הסכים לאותו סוג של קשר (פס' 17).

מכיוון שמשה נענש במניעת הכניסה לארץ, וקיימת סכנה שלא יישאר בעם ישראל מי שיעמוד בקשר עם האל, אומר אלוהים למשה : "נביא אקים להם מקרב אחיהם, כמוך, ונתתי דברי בפיו" כלומר אלוהים מבטיח למשה כי גם בעתיד הוא ידאג לאנשים שיעמדו איתו בקשר, והוא יעביר אליהם את הדברים שהוא רוצה למסור לעם. לאיש כזה קורא אלוהים נביא, והוא מוסיף ומזהיר כי נביא שלא ישמע ולא ימסור את דבריו לעם – ייענש. אלוהים מוסיף ומציין כי נביא שימסור לעם דברים שלא נמסרו לו על ידיו, או נביא שידבר ויינבא בשם אלוהים אחרים – דינו מוות.

השאלה העולה מיד מן הדברים הללו היא כיצד יידע המאזין לדברי הנביא אם אכן הוא מוסר נכוחה את דברי האל? הרי הדברים נאמרים מפי אדם, בשר ודם, וכיצד ניתן לדעת שהנביא לא מדבר בשם עצמו?

על כך עונה אלוהים בנחרצות: "אשר ידבר הנביא בשם ה' ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דברו ה'…" כלומר, על-פי הנאמר כאן קנה המידה היחידי שבאמצעותו ניתן לבדוק את אמינותו של הנביא הוא התגשמות הנבואה!

על פניו, קנה מידה זה הוא בעייתי. הרי מטבע הדברים, נבואה נאמרת בזמן הווה לזמן עתיד, ועל כן מה שאומר לנו כאן האל (או המחוקק המדבר בשמו) הוא שעל המאזין להמתין ולראות אם אכן התממשה הנבואה, או אז הנביא היה באמת שליחו של האל, ולהפך.

בהמשך לימודינו את הנושא נפגוש ניסיונות נוספים להגדיר מיהו נביא אמת, או מהם הקריטריונים לקביעה קשה זו. נסכם רק בהערה המעניינת כי הצרוף "נביא שקר" לא מופיע כלל בתנ"ך! מקורו של הביטוי במשנה (סנהדרין פרק א' משנה ה').

 

ירמיהו כ' – סבלו של הנביא במילוי שליחותו

בפרק כ' שלושה קטעים, הערוכים יחד, שאולי נאמרו אפילו בזמנים שונים, וכולם עוסקים בסבלו של הנביא כאשר הוא ממלא את שליחות בשם ה'.

פס' 1 – 6: המפגש בין ירמיהו ופשחור

פשחור הוא "פקיד נגיד" – פקיד ממונה בבית המקדש, שתפקידו וסמכויותיו היו בתחום שמירת הסדר. על-פי ירמיהו, כ"ט 26, ניתן להבין כי תפקידו היה לסלק את המשוגעים ואת התימהונים מבית המקדש ומחצרותיו. ירמיהו מתרגז על פשחור, כנראה משום שהוא מתנבא לשקר (פס' 6). פשחור תמך, כנראה, במדיניות האנטי-בבלית, שהתבססה על התקווה למרוד בבבל ולנצחה, אולי בעזרת מצרים. הוא אוסר את ירמיהו, וכולא אותו במהפכת – כנראה מתקן כליאה שבו היו מניחים את האסיר במהופך, כשראשו למטה.  "מטה זעם" – יש לזכור כי הימים ימי חילופי ההגמוניה בין אשור לבבל (605 לפה"ס), כאשר יהויקים הוא המלך ביהודה. השאלה שהעסיקה את ירמיהו, כמו את הנביא ישעיהו לפניו, הייתה כיצד מצליחה אשור לשלוט בעמים רבים, כולל יהודה, ומהי החוקיות ההיסטורית אשר תביא למפלתה? והתשובה: אשור היא שליח ה' להעניש את ישראל, או את יהודה, מכשיר בידי ה' לביצוע תוכניתו ההיסטורית, וכך גם בבל. ירמיהו טוען שהתנגדות לבבל, כמוה כמרד ברצונו של האל. ה' הוא המכוון את ההיסטוריה העולמית, והאומות הן המכשיר בידיו להנהגת העולם.   

פס' 7 – 13: סבלו של ירמיהו משליחותו הנבואית

ירמיהו הוא אדם רגיש, הסובל קשות משליחותו הנבואית. הרעיון המרכזי בדבריו של הנביא, המשווה להם נימה טראגית, הוא חוסר יכולתו לעמוד בפני הדחף להתנבא. ייתכן ואת חוסר היכולת הזה מגדיר ירמיהו כ"פיתוי אלוהי".

"הגידו ונגידנו" (פס' 10) – כנראה ציטוט ישיר מדברי אויביו של הנביא, המנסים להפילו בפח ולנקום בו. זהו סגנון אופייני מאד לירמיהו: שני פעלים (או פעל ושם וכו') סמוכים בהטיה ובזמן שונים: "השיבני ואשובה", "עוד אבנך ונבנית", "כל אוכליך יאכלו", "והיו שוסיך למשיסה" ועוד. 

"שירו ל-ה'.." (פס' 13) – הסגנון המזמורי, בנוסח מזמורי תהילים, מתבטא גם במבנה האופייני למזמורי קינת היחיד, המסתיימים לעתים קרובות במפנה חריף במצב הרוח. המזמור כולו מתאר את סבל המשורר, ואילו בסופו, בדרך כלל בפסוק האחרון, מובע בטחון גמור בישועת ה', לרוב בלשון עבר נבואי.

פס' 14 – 18: ירמיהו מקלל את יום היוולדו

"ארור היום" – לשון קללה אופיינית לירמיהו, וגם לספר דברים, שלדעת המחקר המקראי נכתב באותה תקופה. קללתו של ירמיהו דומה מאד לקללת איוב בפרק ג'.

"כערים אשר הפך ה'" – כפי שכבר ראינו אצל ישעיהו, בפרק א', הכוונה היא לסדום ועמורה.

ירמיהו, בקללתו, מואס בחייו, ומחפש מפלט במוות, כדי להפטר מתפקידו כנביא. מוטיב דומה נוכל למצוא אצל משה, יונה, אליהו ועוד.

 

ירמיהו כ"ג 25 – 32 ההבדלים בין נביאי אמת ונביאי שקר.

קטע זה עוסק כולו בנביאי השקר ובהתמודדות עמם. כאמור, הביטוי המדויק "נביא שקר" איננו מופיע במקרא כלל, אבל הביטוי הקרוב ביותר למושג זה נמצא בפס' 25: "הנביאים הנבאים בשמי שקר"

הקטע בן 8 הפסוקים קשה להבנה וזכה לפרושים רבים. נביא חלק מהם בקצרה:

פס' 25 – נביאי השקר מנסים להצדיק את נבואתם ולשוות לה נופך של אמת כאשר הם מצהירים: "חלמתי, חלמתי"

פס' 26 – 27 – ירמיהו שואל עד מתי ימשיכו אותם נביאים לנבא לשקר? הם אמנם אינם מסיתים את העם לעבוד את הבעל, אבל בדברי השקר שלהם הם גורמים לעם לשכוח את שמו ומהותו של ה'.

פס' 28 – ירמיהו מבדיל בין נביא המנבא דברי אמת, לבין נביא המנבא לשקר, וטוען לאמיתות נבואתו מפני שחלם את הדברים. ירמיהו שואל שאלה רטורית: "מה לתבן את הבר?" נבואות השקר דומות לתבן, לקש, החסר כל ערך תזונתי וכלכלי, ואילו נבואות האמת דומות לבר – תבואה נקייה ויקרה.

הערה הביטוי משמש גם בעברית של ימינו: מה עושה דבר משובח  עם דבר נחות? מדוע חברו יחד?

פס' 29 – הנביא ממשיך ומשווה בין נבואות האמת והשקר. נבואת האמת יש בה כוח רב "וכפטיש יפוצץ סלע" דברי ה' הם בעלי עצמה רבה ויכולים לפוצץ את הסלע הקשה ביותר (מזכיר מאד את דברי ירמיהו בפרק כ' "והיה בליבי כאש בוערת, עצור בעצמותי…") ודברי נביאי השקר חלשים וחסרי כוח.

לדעת פרשנים ירמיהו טוען כי הנביא עצמו צריך להכיר אם הדברים שהוא אומר באו אליו מ – ה', או שאין זה כך. ירמיהו טוען, כמי שהתנסה בחוויית הנבואה, כי זוהי חוויה מיוחדת במינה שאינה דומה לחלום רגיל, ואם כך, מסתבר שיש נבואות בדרגות שונות. עוד טוען ירמיהו כי ניתן להכיר באמיתות הנבואה דרך תוכנה. לדוגמא, נבואה המחזקת את ידי הרשעים לא סביר שזוהי נבואת אמת.

פס' 30 – 32 – ירמיהו ממיין את נביאי השקר לשלושה סוגים:

*"מגנבי דברי איש מאת רעהו". הנביא מסוג זה רוצה להיחשב כנביא אמת. הוא שומע את נבואתו של נביא אמת, וחוזר עליהם במקום אחר. אם הדברים אכן יתגשמו, הרי הנביא ש"גנב" את נבואת חברו ייחשב גם הוא לנביא אמת.

*"הלקחים לשונם וינאמו נאם". נביא מן הסוג הזה אומר את הדברים הנראים לו. הוא איננו מטיל על עצמו מגבלות כלשהן, ואינו מקפיד כלל למסור את דבר ה'.

*"נבאי חלומות שקר, נאום ה' ויספרום ויתעו את עמי בשקריהם ובפחזותם ואנוכי לא שלחתים". כאן מדובר בנביא החולם חלומות שקר. אלהים לא שלח אותו כלל. הוא מטעה את העם ואין בו תועלת לעם, כי אם נזק!

פרק כ"ח – המאבק בין ירמיהו וחנניה בן עזור

הרקע ההיסטורי לפרק  – בשנת 593 תכנן המלך צדקיהו, יחד עם מלכי אדום, מואב, עמון, צור וצידון למרוד במלך בבל. נביאי השקר תמכו במרד זה, נבאו להצלחתו, ולהחזרתם של כלי בית המקדש, שנלקחו בשבי הבבלים בימי יהויכין. ירמיהו, שהכיר בתפקידה של בבל בהיסטוריה העולמית, על-פי תוכניתו של ה', טען שיש להיכנע לבבל, וכדי להמחיש זאת שם מוטות עץ "עול" על צווארו, סמל לכניעה ההכרחית.

פס' 1 – 11: המפגש הראשון בין ירמיהו וחנניה בן עזור – בפסוקים אלה מופיעה הנבואה המפורטת ביותר של נביא שקר, הנמסרת לנו בספר ירמיהו. [דרך אגב, מי שיבדוק ימצא כי הן חנניה והן ירמיהו נקראים בפרק בתואר "נביא", שש פעמים כל אחד מהם, ועד לפסוק האחרון אין לדעת האם חנניה הוא שליח ה', או שאיננו כזה!]חנניה מנבא בסגנונו של ירמיהו, ולא רק מחקה אותו במילים, אלא גם במעשים. כנגד מעשהו הסמלי של ירמיהו, נתינת עול על צווארו, (כ"ז 2)  שובר חנניה את העול במעשה סמלי לא פחות! מעניין שבתחילה נוטה ירמיהו להאמין לנבואתו של חנניה (פס' 6) ודבריו משקפים את משאלות ליבו. רק לאחר שירמיהו הולך לדרכו, ומצטווה לעשות לו עול מברזל, מסתבר לו שחנניה לא מסר את דבר ה', אלא את דבריו שלו.

כיצד מבחינים בין נביא אמת לנביא שקר? – על-פי דברים, י"ח 21 – 22 אם דברי הנביא לא מתקיימים, הרי שמדובר בנביא שקר, שעונשו מוות. ירמיהו, לעומת זאת, מדגיש שמבחן זה, של התממשות הנבואה, אמור אך ורק לגבי נביא המתנבא לשלום (כלומר נבואות טובות – פס' 9) ואילו נביא כירמיהו, המנבא בעיקר הרס וחורבן, אינו טעון כלל בדיקת אמינות. זאת מכיוון שאין להניח שאדם שאינו חש שליחות אלוהית להתנבא, ישמיע דברי תוכחה והרס, יסתכסך עם סביבתו, ויסכים לסבול כמו ירמיהו.

זאת ועוד. נביא אמת, תפקידו לשקף בפני העם את המציאות הקשה, ולנסות לשפר את דרכו של העם על ידי אזהרה בעונשים חמורים. חשוב לזכור כי העונשים הללו מותנים (מהמילה "תנאי"): הרי הנביא איננו חפץ בהשמדת העם, אלא בשיפור התנהגותו, ועל כן אם העם יחזור בתשובה, העונש שעליו בישר הנביא לא יתגשם. האבסורד הוא אפוא, שנביא זעם מצליח בתפקידו דווקא כאשר נבואתו איננה מתממשת, מה שסותר באחת את קנה המידה לקביעת נביא אמת שנקבע על ידי ספר דברים!

[הערה – אחד מספרי הנבואה היותר מעניינים הוא ספר יונה. זוהי בעצם פרודיה על ספרי הנבואה. לדוגמא, בניגוד לשאר הנביאים, המקבלים עליהם את השליחות מיד, או לאחר דחייה זמנית, יונה פשוט קם ובורח מאלוהים. לכל מי שסבור כי הסיפור על יונה אמיתי ואפשרי ארמוז רק כי שהייה בבטנו של דג, אפילו אם הוא ענק, במשך שלושה ימים תתכן רק באגדות, מה עוד שהעיר נינוה רחוקה מאות קילומטרים מהים, והדג היה צריך לתת שיהוק אדיר כדי לפלוט את יונה עד נינוה! כנגד רצונו, יונה מגיע בסופו של דבר אל נינוה ומנבא שתוך ארבעים יום העיר תיהרס. תושבי העיר, מקטן ועד גדול, וכמו כן בעלי החיים לובשים כולם שק, נוהגים מנהגי אבל וחוזרים בתשובה. ה' מבטל כמובן את העונש, אבל יונה, שכאמור רחוק מלהבין את תפקידו האמיתי של נביא ה', מבקש את נפשו למות, בגלל "כישלונו המקצועי"!]   

פס' 12 – 17: המפגש השני בין ירמיהו וחנניה – ירמיהו נצטווה לענות לחנניה במעשה סמלי נוסף, בבחינת "מידה כנגד מידה". שלא כמו במפגש הראשון, ברור לו עתה שחנניה הוא נביא שקר, והוא מנבא לו את מותו הקרוב, על פי החוק בדברים י"ח, ואמנם חנניה מת כחודשיים לאחר הדברים הללו.

 

 

קטגוריות: דברים, כללי, נביאים | תגים: , , | סגור לתגובות

נבואה ונביאים – מבוא קצרצר

נבואה ונביאים – מבוא קצרצר

[תזכורת – את הדברים כבר קראנו במבוא לנבואות עמוס, ישעיהו וירמיהו]

כמו מושגים רבים אחרים בתנ"ך, גם המושג "נביא" עבר גלגולים והתפתחויות. באופן כללי ביותר ניתן לומר כי נביא הוא אדם בעל סגולה מיוחדת במינה לתקשר עם האל, בדרכים מדרכים שונות, ולא נפרט.

[מכאן נגזרת אקסיומה: יש נביאים = יש אלהים!].

 ה' מכריז כי אברהם יודע מראש על מעשיו: "..המכסה אני מאברהם אשר אני עושה"?  (בראשית, י"ח 17), ויותר מכך, בהמשך סיפורי אברהם מכנה אלהים את אברהם "נביא": הוא מצווה על אבימלך, מלך פלשתים להחזיר לאברהם את אשתו : "..כי נביא הוא, ויתפלל בעדך וחיה…." (שם, כ' 7). מן הדוגמאות הללו ניתן אכן לראות כי נביא הוא מי שניחן בסגולה של יצירת קשר עם האל, ובין יתר תפקידיו להתפלל עבור האדם הפשוט.

משה רבנו נקרא במסורת "אדון הנביאים". גם הוא מקבל שבחים מהאל על הקשרים ביניהם ובסיומו של ספר דברים נאמר: "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו ה' פנים אל פנים" (ל"ד 10). למרות זאת מי שיחפש בספרי התורה נבואה כלשהי של משה – יתאכזב. אם כך פרוש המושג "נביא" בהקשרו עם משה אינו אלא מנהיג לאומי ומכונן שעמד בקשרים הדוקים עם האל.

למרות שעל דבורה נאמר שהיא "אישה נביאה" (שופטים, ד' 4) הרי בראשית תקופת ההתנחלות נקראו המנהיגים "שופטים" ולא "נביאים". מי שמסמל את המעבר מ"שופט" כמנהיג אזרחי למנהיג דתי הוא שמואל הנביא, שכמו ירמיהו ואחרים, הוקדש לנבואה ולעבודת המקדש עוד בטרם לידתו. בספר הקרוי על שמו, שמואל אינו נושא נבואות בסגנון המוכר לנו. תפקידו היה לשפוט את העם (שמ"א, ז' 15 – 17), ובנוסף, על-פי הסיפור המתאר את מציאת האתונות שאבדו למשפחתו של שאול, שמואל הוא "רואה": מעין מגיד עתידות, המקבל תמורה עבור דבריו. מחבר, או עורך מאוחר מוסיף הערה בגוף הסיפור: "לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלהים: לכו ונלכה עד הרואה, כי לנביא היום ייקרא לפנים הרואה" (שם ט' 9). שמואל הוא זה הממנה את שאול למלוכה, מדיח אותו וממנה במקומו את דוד.

בראשית תקופת המלוכה ניתן לדבר על "נביאי חצר" כמו נתן וגד, ששהו בחצרו של דוד המלך, ועל "נביאים עממיים" כמו אליהו, אלישע ואולי גם אחיה השילוני, שמעיה איש האלוהים (מל"א י"ב) ועוד.

במאה השמינית הולכת ומתפתחת "הנבואה הקלאסית" שראשוניה היו עמוס, הושע, מיכה וישעיהו. נביאים אלה כבר אינם בגדר מגידי עתידות כי אם מתקנים חברתיים שתפקידם הוא לתאר לעם את התנהגותו הקלוקלת בשטח המוסרי, החברתי והדתי ועל ידי הבטחה של עונש, או שכר, לנסות ולתקן את המצב הקלוקל. נביאים אלה נקראים גם "נביאי הכתב" מכיוון שנבואותיהם, או לפחות חלק מהן, קובצו ונערכו לספרים הקרויים על שמם. מבחינת היקפם של הספרים מבחינים בין נביאים "גדולים": ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל לבין "תרי עשר" – תריסר נביאים "קטנים", שספריהם יחדיו מכילים מספר פרקים בדומה למספר הפרקים בספר ישעיהו לבדו (67 פרקים לעומת 66!).   

כאמור, הנביאים הקלאסיים דורשים מן העם לקיים ערכים מוסריים בסיסיים, הנגזרים מחוקי התורה, לצד שמירה קפדנית על הברית שכרת העם עם אלוהיו בסיני. מוטיבים חשובים, החוזרים אצל נביאים

רבים הם למשל: הישיבה בארץ ישראל כרוכה בהתנהגות מוסרית ודתית נאותה (למשל: ירמיהו, ז' 3), עדיפות המוסר על הפולחן (שם, ז' 21 – 28), דרישה לצדק חברתי ולמשפט הוגן, הימנעות מעבודת אלילים וכו'. מכיוון שתפקיד הנבואות היה להרתיע את העם מהתנהגותו הנלוזה, נוצר אבסורד: הצלחת הנביא בתפקידו היא דווקא כאשר העם חוזר בתשובה, ו-ה' מתחרט ומבטל את העונש הצפוי (יונה ג').

מבחינים בסוגים שונים של נבואה: נבואות תוכחה/זעם הן אותן נבואות שבהן העתיד המובטח לעם הוא קשה, והעם ייענש בעבור חטאיו. נבואות נחמה הן אותן נבואות המבטיחות עתיד ורוד לעם, בעיקר אם יחזור ויתנהג על פי הנדרש ממנו בחוקי התורה ועל-פי הצדק הטבעי.

נביאי הכתב לא הגבילו את עצמם לעם ישראל בלבד, ולכמה מהם יש נבואות על הגויים. כמה נביאים נשאו גם נבואות אפוקליפטיות לאחרית הימים, חזונות נשגבים של שלום וצדק עולמיים, נבואות שהפכו להיות נחלת התרבות האנושית כולה, והן מצוטטות, לדוגמא, בבניין האו"ם בניו-יורק ובגשר קרל בפרג.

חורבן בית המקדש הראשון לא קטע את תופעת הנבואה. הנביא יחזקאל, שגלה לבבל עם גלות יהויכין (597), נשא את כל נבואותיו בגולה. לאחר שיבת ציון המשיכו נביאים כמו חגי, זכריה, מלאכי וישעיהו "השני" ללוות את הנעשה ביהודה, אבל מסיבות שונות, שלא נפרט, קרנה של הנבואה הלכה ופחתה. המסורת היא שמלאכי הוא הנביא האחרון, ולאחריו "לא ניתנה הנבואה אלא לשוטים"

 

 

קטגוריות: דברים, כללי, נביאים | תגים: , | סגור לתגובות